• Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  31.03.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4951896
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune
 • Oppdatert 12.01.2023
Ledig stilling

Rana kommune

Sommervikar

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 

Ferievikarer 2023 i sykehjem, korttid og helsepark

Vi søker sommervikarer for 2023!
For at våre ansatte i institusjonstjenesten skal få en velfortjent ferie har vi behov for ferievikarer sommeren 2023
Vi kan tilby mange muligheter for deg som ønsker sommerjobb i institusjonstjenesten.
I de ulike sykehjemmene har vi avdelinger for somatikk, demens, korttid og rehabilitering med et hav av varierte og spennende arbeidsoppgaver.

Vi søker etter sommervikarer for perioden uke 25-34. Vi søker sykepleiere, vernepleiere, fysioterapeuter, helsefagarbeidere, renholdere, studenter og elever innen helse og sosialfag, medisinstudenter, assistenter og andre som ønsker erfaring innen helse og omsorg.

Vi søker i tillegg ungdom fra 15- 17 år for ungjobb. Her vil oppgavene i hovedsak være aktivitetstilbud for beboere ved våre sykehjem.
Vi ber om at du i søknaden oppgir perioden du kan jobbe samt ønsket arbeidssted.

Vi ansetter fortløpende. Dersom ønskelig kan du allerede nå få opplæring og tilbud om ledige vakter.

Arbeidsområder/arbeidsoppgaver
• Helhetlig pleie og omsorg
• Personsentrert omsorg
• Rehabilitering og hverdagsmestring (KTA avdelinger)
• Medikamenthåndtering etter kurs og oppnådd fullmakt

Vi har behov for:
• Sykepleiere
• Helsefagarbeidere
• Sykepleierstudenter
• Studenter i helse- og sosialfaglige studier
• Legestudenter
• Assistenter
• Ungjobb 15-17 år

Vi kan tilby:
• God opplæring
• Spennende arbeidsoppgaver
• Godt arbeidsmiljø
• Engasjerte og motiverte kolleger
• Tilbud om videre stilling etter endt sommervikariat

Du trenger ikke jobbe hele ferien hos oss, men det er en fordel både for deg og oss at du kan jobbe minimum 3-4 uker sammenhengende i perioden.

Opplys i søknaden:
• Tidsrommet du kan jobbe
• Tidligere arbeidserfaring
• Referanser
• Spesifiser gjerne hvor du helst vil jobbe: Selfors sykehjem, Gruben sykehjem, Ytteren sykehjem, Mjølan sykehjem, Helseparken, korttidsavdeling

Arbeidstid: Turnus

To referanser må oppgis i søknaden, der den ene må være fra arbeidsgiver. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som legges ved søknaden. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Vitnemål og attester må legges ved i søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Dette gjelder faste stillinger og stillinger som har minst to års varighet. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til

Seksjonsleder Hilde Solheim Nilsen, e-post: hilde.nilsen@rana.kommune.no
Seksjonsleder Lisbeth Fjellheim, e-post: lisbeth.fjellheim@rana.kommune.no
Seksjonsleder Astrid Skjevling, epost: astrid.skjevling@rana.kommune.no

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: løpende 

 

 

 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  31.03.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4951896
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune
 • Oppdatert 12.01.2023