Ledig stilling

Trondheim Kommune

Sommervikar

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du bli vår nye kollega i sommer?

Ved Brundalen helse- og velferdssenter har vi ledig sommervikariat i 70 prosent stilling, i perioden 13. juni 2022 - 28. august 2022.

Denne utlysningen er for helsepersonell med relevant utdanning og/eller relevant erfaring.

Brundalen helse- og velferdssenter er et hjem for 80 personer med forskjellige helsemessige utfordringer. VI er en humørfylt og kunnskapsrik gjeng som søker deg som vår kollega.

Vi er et Livsgledehjem.

Enheten er tverrfaglig, bestående av sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeider, serviceverter, aktivitører og assistenter. Vi er et fagmiljø som er i kontinuerlig utvikling med stort fokus på tverrfaglig samarbeid.

Vårt mål er at pasienter og pårørende skal oppleve en god faglig tjeneste og en god relasjon mellom ansatt/bruker/pårørende. 

Helse- og velferdssenter er en spennende arbeidsplass der du får møte mennesker innenfor de fleste fagområder og brukere med forskjellige behov, noe som gir en varierende arbeidshverdag.

Er du vernepleierstudent, sykepleierstudent, helsefagarbeider? Liker du utfordringer og en variert arbeidsdag? Vil du jobbe i et miljø med høy kompetanse og tverrfaglig samarbeid?

Om du anser deg selv som kompetent til å bistå mennesker med komplekse fysiske og psykiske utfordringer, oppfordrer vi deg til å søke.

Vi jobber etter Trondheim kommunes verdier: Åpen, Kompetent og Modig.

Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår hjemmeside.

Arbeidsoppgaver:

 • Faglig yrkesutøvelse i form av stell, pleie, omsorg og oppfølging av våre brukere, samt veiledning i hjelp til selvhjelp
 • Bidra med trivsel og Livsglede til de som bor her
 • Bidra med å utarbeide og integrere hensiktsmessige rutiner og arbeidsformer for enheten
 • Bidra til et godt samarbeid mellom ansatte
 • Bidra til at de som bor her får dekt sine fysiske, sosiale, psykiske og åndelige behov.
 • Jobbe etter gjeldene arbeidsbeskrivelser og til en hvert tid gjeldende rutiner for Trondheim kommune
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid i team, samt fokus på mestring for å gi beboerne gode tjenester

Kvalifikasjoner:

 • Helsepersonell med relevant utdanning og/eller relevant erfaring
 • Helsefaglige studenter
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Er fleksible, og takler en arbeidsdag med stadige endringer
 • Er strukturerte, og evner å organisere hverdagen i samspill med andre ansatte og brukere
 • Har brukere og faglighet i fokus
 • Er gode på å utarbeide hensiktsmessige rutiner og retningslinjer
 • Er ansvarsbevisste og lojale
 • Evner å samarbeid godt med pårørende, brukere og andre instanser
 • Har pågangsmot, og evne og vilje til endring og nytenking
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Kunnskapsrike og trivelige kolleger
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Mulighet for å påvirke din arbeidsdag
 • Gode parkeringsmuligheter
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler