Detaljer


Sommervikar

Storhaugen helsehus søker sommervikarer, både i våre døgnavdelinger ved Storhaugen, og i dagtilbudet for personer med demens ved Rokilde.

Behovet for ferievikarer er størst i perioden uke 24-34. Søkere som kan jobbe minimum 4 uker sammenhengende, vil bli foretrukket. Vennligst presiser i søknaden hvilken periode du har mulighet for å være vikar hos oss, og om du ønsker å være vikar i døgnavdelingene eller ved dagtilbudet.

Aktuelle yrkesgrupper for dagtilbudet ved Rokilde:

 • vernepleier
 • ergoterapeut
 • sykepleier
 • helsefagarbeider/hjelpepleier
 • aktivitør
 • studenter/elever innenfor fagene vernepleie, ergoterapi, sykepleie, helsefag, eventuelt annen helse- og sosialfaglig bakgrunn
 • ufaglært assistent med relevant arbeidserfaring med pasientgruppen

Aktuelle yrkesgrupper for døgnavdelingene ved Storhaugen:

 • sykepleier
 • sykepleierstudenter med oppnådd bachelor i juni 2021 oppfordres til å søke, og avdelingene kan tilby inntil 3x 100 % vikariater ut 2021, med mulighet for forlengelse
 • helsefagarbeider/hjelpepleier
 • studenter/elever innenfor fagene sykepleie og helsefag
 • vernepleier
 • ufaglært assistent med relevant arbeidserfaring innen heldøgns pleie og omsorg
 • renholder med fagbrev/erfaring med renhold i helseinstitusjon
Arbeidsområder
 • stell, pleie og oppfølging av pasienter ut i fra delegerte arbeidsoppgaver og kompetanse
 • miljøterapi og aktivisering
 • dokumentasjon
 • oppfølging av dagsplan og rutiner i de ulike avdelingene
 • måltidsoppfølging og tilberedning
 • medansvar for utførelse av generelle arbeidsoppgaver
Kvalifikasjonskrav
 • beherske godt norsk skriftlig og muntlig
 • må ha fylt 18 år
Ønskede kvalifikasjoner
 • erfaring med arbeid/kommunikasjon med eldre
 • erfaring med personer med kognitiv svikt
 • erfaring med miljøterapi
 • førerkort klasse B (for vikarer ved Rokilde)
Personlige egenskaper
 • gode kommunikasjonsferdigheter
 • evne til å jobbe selvstendig og i team
 • gode samarbeidsevner
 • omstillingsdyktig og fleksibel
 • evne til å være rolig
Spesielle forhold i stillingen
 • arbeidstid ved Rokilde: dagarbeid 37,5 timer pr. uke.
 • arbeidstid døgnavdelingene ved Storhaugen: dag, kveld, helg og natt 35,5 timer pr. uke.
Vi tilbyr
 • varierte oppgaver i en innholdsrik arbeidshverdag
 • et godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere og ledere
Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest og egenerklæring helse fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.