Ledig stilling

Kongsberg kommune

Sommervert i Hvittingfoss

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om avdelingen
Park og idrett jobber for at innbyggere og besøkende skal ha tilgang til attraktive og gode arenaer for aktiviteter og opplevelser i Kongsberg. Park og idrett har ansvar for drift og vedlikehold av parker, grøntområder, idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, lekeplasser, friområder, skiløyper, badeplasser m.v. Park og idrett er en del av seksjon utvikling og anlegg.

 

Kort om stillingen
Sommerbyverten vil ha et spesielt ansvar for å bidra til at våre områder og installasjoner i Hvittingfoss fremstår publikumsvennlige og inviterer til gode opplevelser. Du vil sjekke at områder og installasjoner innbyr til bruk, aktivitet og opplevelser. Sammen med øvrige mannskaper og våre samarbeidspartnere vil du i tillegg til ettersynsoppgavene også jobbe systematisk med drift og vedlikehold av våre mangfoldige områder og installasjoner i Hvittingfoss  

 • Lønn i henhold til gjeldende avtaleverk
 • Opplæring i aktuelle arbeidsprosedyrer
 • Arbeidstøy
 • Gode arbeidsdager ute i friluft

Krav og ønsker til deg

 • Du må ha førerkort klasse B, (BE eller B96 er en fordel)  
 • Du er serviceinnstilt, systematisk og ansvarsbevisst.
 • Du har gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Du er god til å kommunisere muntlig med publikum, både på norsk og minst et fremmedspråk
 • I vår synlige gule arbeidsuniform får vi ofte spørsmål fra publikum, det er derfor en fordel om du kjenner Hvittingfoss og Ytre Sandsvær godt 
 • Du har helse til å kunne håndtere fysisk tunge arbedsoppgaver, og tåle å jobbe ute i all slags vær. 
 • Relevant praksis og personlig egnethet vil tillegges stor vekt. 

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.