Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sommerjobb - Sykepleiere, sykepleierstudenter og helsefagarbeidere

Offentlig forvaltning

En spennende avdeling med et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø søker nye sommerferievikarer i 50 - 100 % stilling.  

Det er flere ledige ferievikariater i 50 - 100 % stilling ved urologisk sengepost i Avdeling for urologi i Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon.

Avdeling for urologi er landets største urologiske enhet med 34 pasientsenger fordelt på to sengeposter for tiden lokalisert på Aker. Urologisk sengepost A er en fem-døgns-post med 16 senger og sengepost B er syv-døgns-post med 18 senger i ukedager. I sommerferieperioden er postene sammenslått og personalet fra begge poster arbeider sammen på sengepost B med 18 til 22 senger. Her behandles pasienter med sykdommer og lidelser i urinveiene; benigne og maligne svulster, stendannelser, betennelser, skader og funksjonsforstyrrelser. En høy andel av de urologiske pasientene innlegges for kreftbehandling. I tillegg til urologi innlegges endokrinologiske pasienter, mammaepasienter, gastro- og sykelig overvektspasienter til kirurgiske inngrep. Urologisk avdeling har også egen mottaksenhet for stabile uro-, endo-, obesitas- og mammaepasienter. Avdelingen har en svært aktiv drift med høy pasientgjennomstrømming. Vi søker sommerferievikarer til et spennende og delaktig fagmiljø med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.

Er dette noe for deg? 
Kun søkere som leverer søknad elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert.  

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleie til pasienter og pårørende den tiden pasienten er innlagt på sykehuset.
 • Observasjon og behandling av pasient pre- og postoperativt.

Kvalifikasjoner:

 • Ansettelse som sykepleier krever autorisasjon som sykepleier.
 • Ansettelse som helsefagarbeider krever autorisasjon som helsefagarbeider.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig.
 • Gjerne sykehuserfaring.
 • Gjerne erfaring fra kirurgisk avdeling.
 • Bør ha grunnleggende IKT-kompetanse.
 • Fordel med kunnskap om EPJ og andre fagsystemer.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner.
 • Faglig engasjement.
 • Fleksibilitet og initiativ.
 • Ansvarsbevissthet.
 • Gode kommunikasjonsevner.

Vi tilbyr:

 • Turnus med arbeid 2. hver helg.
 • Høyt faglig nivå.
 • Et trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling.
 • Opplæring.
 • Utfordrende og variert arbeid.
 • Lønn etter avtale.
 • Medlemskap i pensjonskasse, 2 % pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkesforsikring.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift.