Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kongsberg kommune

Sommerjobb - psykisk helsearbeid

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Virksomhet psykisk helse og rus gir tjenester til innbyggere over 18 år med ulik grad av psykisk helse- og/ eller rusutfordringer. Vi har behov for sommervikarer/ tilkallingsvikarer i våre bofellesskap sentralt i Kongsberg.

Bofellesskapene består av 19 leiligheter totalt, med ulik grad av bemanning, og en dyktig personalgruppe med bred tverrfaglig kompetanse. Selvbestemmelse og mestring er viktige verdier i vårt arbeid. Hvis du trives med utfordringer, evner å skape gode relasjoner og kan bevare roen i gitte situasjoner, er du kanskje den vi ser etter.

Vi søker etter sommervikarer/ tilkallingsvikarer i turnus dag / aften / natt / helg. Oppstart etter nærmere avtale.

Arbeidsoppgaver:

 •  Helse og omsorgstjenester etter enkeltvedtak
 •  Miljøterapi
 •  Dokumentasjon
 •  Internt og eksternt samarbeid
 •  Jobbe selvstendig og i team

Kvalifikasjoner:

 •  3 årig høyskole / universitetsutdanning
 •  Helsefagarbeider
 •  Studenter innen helse- og sosialfag, politi, psykologi
 •  Andre med erfaring innen helse og sosial
 •  Førerkort klasse B er et krav
 •  Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig, minimum tilsvarende nivå B1
 •  Kunne bruke PC som arbeidsverktøy
 •  Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse 

Personlige egenskaper:

 • Gode kontaktskapende evner
 • Evne til å tenke løsninger
 • Fleksibel og samarbeidsvillig
 • Selvstendig og praktisk anlagt
 • Engasjement og godt humør
 • Personlig egnethet vektlegges

 Vi tilbyr:

 • Lønn etter tariff
 • Godt arbeidsmiljø
 • Høy tverrfaglig kompetanse
 • Opplæring og veiledning

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA, skal også dette leveres før tiltredelse.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.