Ledig stilling

Stavanger Kommune

Sommerjobb og tilkallingsvikarer  

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger Kommune får du gjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med i overkant av 11000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen bygger vi felleskap. 

Bo og aktivitet sør er en virksomhet som leverer bo- og omsorgstjenester til mennesker med ulike hjelpebehov. I virksomheten er det for tiden 16 bofelleskap av ulik størrelse i bydelene Hundvåg, Storhaug, Hillevåg og Hinna.

Bo og aktivitet sør benytter rammeverket positiv adferdsstøtte (PAS) i arbeid med mennesker. PAS er et verdi- og metodemessig rammeverk som brukes for å forstå, forebygge og redusere utfordrende adferd hos brukere med mål om at de skal oppnå meningsfulle liv og sikres aktiv deltagelse i relasjoner, aktiviteter og i samfunnet. 

Krokåsveien bofelleskap ligger i Hillevåg og et et koselig, godt og trygt hjem for 4 beboere med psykisk utviklingshemming og med varierende omsorgs- og pleiebehov. Boligen ligger fint til med flotte naturområder som blant annet Vannassen park og Sørmarka turområder i nær beliggenhet. Her kan man nyte mange flotte turer sammen i skiftende Stavangervær. Boligen ligger også i nærheten av kjøpesenter, dersom beboerne skulle ønske en tur der. 

Vi har behov for sommervikarer som kan holde hjulene i gang i sommer og søker deg som gir det lille ekstra, og som strekker deg litt lengre for å gi våre beboere en meningsfull og god hverdag. 

Aktuelle kandidater vil innkalles til intervju fortløpende, fint hvis du lan skrive i søknadsteksten hvilke uker du er tilgjengelig i sommer

Arbeidsoppgaver:

 • Målrettet miljøarbeid i tråd med faglige og etiske prinsipper
 • Bruk av TAM (terapeutisk aggresjonsmestring) og PAS (positiv atferdsstøtte) som verktøy i hverdagen
 • Tilrettelegge og gjennomføre aktiviteter både inne og utendørs
 • Gjennomføre tiltak og evaluere, samt dokumentere i journal
 • Tverrfaglig samarbeid (kollegaer, pårørende, fastlege og andre samarbeidspartnere)
 • Ansvar for legemiddelhåndtering (etter godkjent kurs)
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø 

Kvalifikasjoner:

 • Studenter innen helse og sosialfaglig utdannelse
 • Helsefagarbeider
 • Du må ha et ønske og interesse om å jobbe med brukergruppen
 • Erfaring med lignende arbeid vil bli sterkt vektlagt
 • Menn oppfordres til å søke
 • Fordel med førerkort klasse B
 • Du må fremlegge gyldig politiattest før oppstart
 • Dersom du har et annet morsmål enn norsk må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke skandinaviske søkere
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

 • Du trives godt med å arbeide i team med ulike mennesker
 • Du har evnen til å tenke helhetsorientert og langsiktig
 • Du må være fleksibel og løsningsorientert
 • Du har evnen til å planlegge og organisere egen tid
 • Du kommuniserer god med andre mennesker
 • Du tar initiativ og ser etter nye muligheter
 • Du tar ansvar for egen utvikling og bruker erfaring
 • Du kan motivere og inspirere andre
 • Du er en god rollemodell 
 • Du må være robust, tålmodig og ha evnen til å jobbe under stress.
 • Du er oppmerksom på andre mennesker behov og følelser
 • Du har evnen til å reflektere, og verdsetter etisk refleksjon  

Vi tilbyr:

 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • God opplæring og oppfølging
 • Deltagelse på kurs/fagdager
 • Stavanger kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)
 • Gode velferdsordninger som "hjem-jobb-hjem"- avtale, BHT
 • Lønn etter utdanning og ansiennitet