Ledig stilling

Stavanger Kommune

Sommerjobb med mening? Se her! 

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger Kommune får du gjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med i overkant av 11000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen bygger vi felleskap. 
Bo og aktivitet sør er en virksomhet som leverer bo- og
omsorgstjenester til mennesker med ulike hjelpebehov. I virksomheten er det for tiden 16 bofelleskap av ulik størrelse i bydelene Hundvåg, Storhaug, Hillevåg og Hinna.
Bo og aktivitet sør benytter rammeverket positiv atferdsstøtte
(PAS) i arbeid med mennesker. PAS er et verdi- og metodemessig rammeverk som brukes for å forstå, forebygge og redusere utfordrende adferd hos brukere med mål om at de skal oppnå meningsfulle liv og sikres aktiv deltagelse i relasjoner, aktiviteter og i samfunnet. 

Vi har behov for sommervikarer i sonen vår (Hillevåg/Storhaug) som kan holde hjulene i gang i sommer og søker deg som gir det lille ekstra, og som strekker deg litt lengre for å gi våre beboere en meningsfull og god hverdag. 

Under her kommer litt kort info om de ulike bofelleskapene.

Krokåsveien bofelleskap ligger i Hillevåg og er et koselig, godt og trygt hjem for 4 beboere med psykisk utviklingshemming og med store omsorgs- og pleiebehov. Boligen ligger fint til med flotte naturområder som blant annet Vannassen park og Sørmarka turområder. Her kan man nyte mange flotte turer sammen i skiftende Stavangervær. Boligen ligger også i nærheten av kjøpesenter, dersom beboerne skulle ønske en tur på cafe. 

Eikebergveien er et lite bofellesskap på Mariero hvor det bor 4 voksne beboere med psykisk utviklingshemming. Hjelpebehovet er varierende. Ansatte ved Eikebergveien bofellesskap bidrar til at beboerne, så langt som mulig, kan leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse med størst mulig grad av selvbestemmelse. 

Auglendsdalen Bofellesskap ligger på Auglend, med Vannassen turområde som nærmeste nabo. Avdelingen gir heldøgnstilbud til fire voksne beboere med varierende grad av funksjonsnedsettelser. Som medarbeider ved Auglendsdalen bofellesskap får du bidra til at beboerne, så langt som mulig, kan leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse med størst mulig grad av selvbestemmelse.

Ramsvik Bofellesskap er en døgn bemannet bolig for mennesker med psykisk utviklingshemming som ligger fint til på Storhaug. I bofellesskapet bor det fire voksne personer med variert bistandsbehov. I tillegg har vi to personer som bor i egne leiligheter som også er tilknyttet bofellesskapet. I Ramsvik er vi opptatt av at beboerne skal ha et godt liv og kunne leve mest mulig selvstendig.


Aktuelle kandidater vil innkalles til intervju fortløpende. vennligst skriv i søknads teksten dersom du har noen preferanser på bofelleskap, og hvilke uker du er tilgjengelig i sommer.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Målrettet miljøarbeid i tråd med faglige og etiske prinsipper
 • Bruk av TAM (terapeutisk aggresjonsmestring) og PAS (positiv atferdsstøtte) som verktøy i hverdagen
 • Tilrettelegge og gjennomføre aktiviteter både inne og utendørs
 • Gjennomføre tiltak og evaluere, samt dokumentere i journal
 • Tverrfaglig samarbeid (kollegaer, pårørende, fastlege og andre samarbeidspartnere)
 • Ansvar for legemiddelhåndtering (etter godkjent kurs)
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø 

Kvalifikasjoner:

 • Studenter innen helse og sosialfaglig utdannelse
 • Helsefagarbeider
 • Du må ha et ønske og interesse om å jobbe med brukergruppen
 • Erfaring med lignende arbeid vil bli sterkt vektlagt
 • Menn oppfordres til å søke
 • Fordel med førerkort klasse B
 • Du må fremlegge gyldig politiattest før oppstart
 • Dersom du har et annet morsmål enn norsk må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke skandinaviske søkere
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

 • Du trives godt med å arbeide i team med ulike mennesker
 • Du har evnen til å tenke helhetsorientert og langsiktig
 • Du må være fleksibel og løsningsorientert
 • Du har evnen til å planlegge og organisere egen tid
 • Du kommuniserer god med andre mennesker
 • Du tar initiativ og ser etter nye muligheter
 • Du tar ansvar for egen utvikling og bruker erfaring
 • Du kan motivere og inspirere andre
 • Du er en god rollemodell 
 • Du må være robust, tålmodig og ha evnen til å jobbe under stress.
 • Du er oppmerksom på andre mennesker behov og følelser
 • Du har evnen til å reflektere, og verdsetter etisk refleksjon  

Vi tilbyr:

 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • God opplæring og oppfølging
 • Deltagelse på kurs/fagdager
 • Stavanger kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)
 • Gode velferdsordninger som "hjem-jobb-hjem"- avtale, BHT
 • Lønn etter utdanning og ansiennitet