Sommerjobb i kryptologi

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Offentlige tjenester og forvaltning

NSM har et nasjonalt ansvar for utvikling og evaluering av kryptosystemer og kryptoalgoritmer for bruk både sivilt og militært.

NSM søker 3-4 sommerstudenter som skal jobbe med kryptoanalyse i en tidsperiode på ca. 7 uker sommeren 2022. Det er en viss fleksibilitet med hensyn til oppstarts- og avslutningsdato.

Arbeidsoppgavene vil bestå av å sette seg inn i spesifikke kryptosystemer og jobbe med problemstillinger knyttet til sikkerheten av disse. Til slutt skal det skrives en rapport.

Sommerjobben er svært relevant for studenter som planlegger en mastergrad i matematikk (spesielt algebra), kryptografi, algoritmer, kvantecomputing eller mer generelt innen teknologi.

Forutsetninger:

  • du er student innen matematikk, informatikk eller fysikk
  • du har kurs i matematikk (diskret matematikk, lineær algebra, tallteori, gruppeteori), statistikk og informatikk
  • du har interesse for å lære og å løse problemer sammen med forskere
  • det er en fordel å ha programmeringserfaring

Det forutsettes at de som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres.

Søknaden må inneholde søknadstekst, CV og karakterutskrift.

Oppgi også eventuelle referanser som er relevante for stillingen.

Stillingen lønnes i timelønn som konsulent (SKO 1065) i lønnstrinn 44 / (årslønn kr 419 600)

For spørsmål, ta kontakt med Thomas Gregersen på e-mail thomas.gregersen@nsm.no eller på tlf. 474 08 943