Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sommerjobb i et ferieparadis!

Offentlig forvaltning

Er du sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut eller tar utdanning innen helsefag? Da vil vi høre fra deg!

Kysthospitalet, som er en del av Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, KFMR, ligger vakkert til ved strandkanten i Stavern.
KFMR er et ledende behandlings- og kompetansemiljø, som tilbyr tverrfaglig spesialisert rehabilitering og fysikalsk medisin.  Målet er å gjøre pasienten i stand til å fungere så godt som mulig i dagliglivet, ut fra egne forutsetninger og ønsker.

Rehabiliteringsavdelingen ved Kysthospitalet har 2 seksjoner med til sammen 35 sengeplasser.
Nevrologisk rehabiliteringsseksjon har rehabiliteringstilbud til blant annet pasienter med gjennomgått hjerneslag, har MS eller andre nevrologiske sykdommer og pasienter med ervervet hjerneskade.
Rehabiliteringsseksjonen har tilbud til pasienter som er amputert, har gjennomgått behandling for kreft, har funksjonelle nevrologiske symptomer, multitraumer og pasienter som gjennomgått intensivbehandling på akuttsykehus (eks ved Covid-19).

Vi er en bredt sammensatt tverrfaglig ansattgruppe, som samarbeider tett. Avdelingen består av sykepleiere, helsefagarbeidere, Legespesialister, Leger i spesialisering, psykologer, nevropsykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, idrettspedagoger, sosionomer, logoped og klinisk ernæringsfysiolog. I arbeidet legges det stor vekt på å involvere og samarbeide med pasienten og pårørende om behandling/rehabilitering. 

Kysthospitalet har en unik beliggenhet som er som skreddersydd for rehabilitering. De flotte uteomgivelsene bidrar til å skape en positiv atmosfære for både pasienter, pårørende og ansatte.   

Vi søker etter sommervikarer, men også etter sykepleiere som kan ta ekstravakter gjennom året. Søknadene vurderes fortløpende.

Arbeidsoppgaver:

 • Ivareta grunnleggende funksjonsområder
 • Trening/rehabilitering av pasientene
 • Praktiske oppgaver i seksjon
 • Du samarbeider tett med andre faggrupper for å oppnå det beste for hver enkelt pasient og du lærer stadig noe nytt..  

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier
 • Ergoterapeut
 • Fysioterapeut
 • Studenter inne helsefag
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig,

Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Den som ansettes må legge fram politiattest i h.t. helsepersonelloven §20a 

Personlige egenskaper:

 • Erfaring med, eller interesse for rehabilitering og tverrfaglig teamarbeid
 • Fleksibel, håndterer stress, og har gode samarbeidsevner
 • Raus, respektfull og tillitsskapende
 • Glad i å arbeide med mennesker
 • Positiv innstilling og et godt humør
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø innen et fagfelt som er i en spennende utvikling
 • God introduksjon og opplæring
 • En arbeidsplass med en flott og unik beliggenhet
 • Gode velferdstiltak for ansatte

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.