• Bedrift
  Tynset kommune
 • Søknadsfrist
  22.04.2021
 • Sted:
  TYNSET
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  TYNSET
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3654776
 • Se her for andre jobber fra Tynset kommune

Sommerjobb for ungdom i Tynset kommune

Tynset kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tynset kommune leverer mange ulike tjenester til kommunens innbyggere. Dette er innenfor barnehage, skole, helse og omsorg, vann, vei, vedlikehold, kultur m.m.

Sommeren 2021 tilbyr kommunen cirka 35 sommerjobber til ungdom mellom 15 og 18 år som er registrert som bosatt i Tynset kommune. Noen få av jobbene tilbys ungdom mellom 18 og 24 år.

Gjennom en sommerjobb i Tynset kommune får du arbeidserfaring og kjennskap til kommunen som arbeidsgiver.
Opplæring og veiledning vil bli gitt.

Varighet: 3 uker. De fleste stillingene har oppstart i uke 25. Helse og omsorg har i tillegg oppstart også i uke 29.
Det forventes at de som blir tilbudt sommerjobb i Tynset kommune, jobber i alle de tre oppsatte ukene de blir tilbudt.

Følgende sommerjobber tilbys:
Du må huke av for minst 2 arbeidsplasser når du søker. Du kan skrive prioritert rekkefølge i søknadsteksten.

 • Tynsetbarnehagene
  Arbeid med barn. Rydding, renhold og vedlikehold av leker/utstyr osv.
 • Kvikne barnehage
  Arbeid med barn. Rydding, renhold og vedlikehold av leker/utstyr osv.
 • SFO Fåset skole/Fåset barnehage
  Hjelpe barn i lek og læring både inne og ute. Barna er i alderen 1-8 år.
 • SFO Tynset barneskole
  Tilrettelegging av aktivitet for barn i alderen 6-9 år. Hjelpe til i mat- og garderobesituasjoner og assistere både barn og medarbeidere i hverdagen på SFO.
 • Helse og omsorg
  Hjelpe til med daglige gjøremål, samt bidra med aktiviteter, samtaler og andre arbeidsoppgaver opp mot våre brukere og pasienter. Dette kan handle om å bistå under måltider, gå turer, spille kort, lese aviser, rydde og holde orden eller andre ting det er behov for. 
 • Tekniske tjenester, eiendomsavdelingen
  Plenklipping, maling, vedlikehold.
 • Tekniske tjenester, driftsavdelingen
  Over 18 år. Ønsker helst søkere med førerkort. Plenklipping, maling/beising og assistent på renseanlegg/pumpestasjoner.
 • Plan, byggesak og geodata
  Måle inn kommunale stikkrenner og sandfang. Medhjelper under oppmålingsforretninger (slå ned jordmerker m.m.).
 • Kulturtjenesten, biblioteket
  Forefallende bibliotekarbeid som rydding, renhold og andre rutineoppgaver
 • Media/informasjon/kommunikasjon i Tynset kommune
  Informasjon/nyheter/innslag til kommunens hjemmeside/Facebook-side, Tynset-magasinet, reportasjer om øvrige "sommerjobbere".
  Du bør ha noe digital kompetanse.

 • Tynset bygdemuseum - Nord-Østerdals eldste friluftsmuseum
  Arbeidet vil bestå av omvisninger med turister og besøkende, generelle vertskapsoppgaver inkludert servering, informasjonsarbeid og noe forefallende arbeid i parken. Oppstart i uke 26.

  Museumsparken har mange bygninger fra Nord-Østerdal i en koselig og stemningsfull park nær Tynset sentrum.
  Bygdemuseet gir en omfangsrik innsikt i den tradisjonelle byggeskikken i Nord-Østerdal, frem til 1930-åra. I Tynset-tunet finner vi blant annet østerdalsstua, kaffekvernbygning og barfrøloft. Klæbua fra Tylldalen er det eldste huset, fra omkring 1690.
  Museumsparken er bygd opp som en folkepark; et samlingssted for bygdefolket. Gjennom sommeren har bygdemuseet flere arrangementer, og det gis omvisning i parken. Både skoler, barnehager, familier og turister har glede av å besøke og slappe av i museets stemningsfulle område.
  Opplæring og oppfølging vil bli gitt av Anno Musea i Nord-Østerdal og Tynset museums- og historielag.
  Museet søker medarbeidere som:
  - Er blide, utadvendte og arbeider selvstendig
  - Synes det meste er interessant om en bare får litt kunnskap om det
  - Kan ta i et tak
  - Behersker engelsk muntlig, og gjerne andre språk

Det kreves politiattest for alle som skal jobbe med barn og ungdom og innen helse og omsorg.
Det vil blir informert mer om dette ved tilsetting.

Tynset kommune tilbyr:
Lønn i henhold til kommunenes hovedtariffavtale.
Timelønn: Kr 124,26 - 139,80 avhengig av alder under/over 16 år. Kr 155,33 over 18 år

Etter at søknadsfristen er gått ut, vil et tilsettingsutvalg gå gjennom alle søknadene. Du vil etter det få beskjed om du får tilbud om jobb eller ikke.

Det blir gjennomført et felles informasjonsmøte for alle som blir tilbudt sommerjobb.

VELKOMMEN SOM SØKER TIL SOMMERJOBB FOR UNGDOM I TYNSET KOMMUNE!

 
 • Bedrift
  Tynset kommune
 • Søknadsfrist
  22.04.2021
 • Sted:
  TYNSET
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  TYNSET
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3654776
 • Se her for andre jobber fra Tynset kommune