Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lyngdal kommune

Sommerjobb for ungdom

Lyngdal er en sørlandskommune som har ca. 10 900 innbyggere og rundt tusen ansatte. Geografisk strekker den nye kommunen seg ca. 80 km, fra Korshamn i sør til Sveindal i nord.

Kommunen ønsker å ansette 10-16 ungdom i sommer, både i Lyngdal sør og i Lyngdal nord. Arbeidet er organisert via Frivilligentralen. Sommerjobber er delvis finansiert av Bufdir, som vektlegger mangfold, inkludering og inntekt i familien.

Om stillingen:
Vi søker ungdommer som er:

• Mellom 16-20 år.
• Kan jobbe mellom uke 25 og uke 32
• Liker å jobbe i team
• Tar ansvar
• Har lyst å engasjere andre med aktiviteter
• Liker å jobbe med barn og unge
• Er komfortabel med å være kommunens «ansikt utad»

Oppgaver

• Betjene BUA og bruk av utlånssystem
• Rydding, stell og vedlikehold av ute- og inneområder - arbeid på rådhuset med ulike administrasjonsoppgaver
• Turistvert på biblioteket, markedsføre kommunen for turister, samt hjelpe med praktiske gjøremål på biblioteket. (arbeidstid 10-15 mandag-lørdag)
• Lage aktiviteter for barn og unge i nærområde

Andre oppgaver vil kunne bli aktuelle, i tillegg til de over. Innen kommunens ulike virksomheter

Det blir sommerjobb i opp til 4 uker for hver ungdom. Stillingsprosent etter ønske og behov. Noe variert arbeidstid må påberegnes, både dag og ettermiddag, men i avtalt arbeidsplan.

Arbeidsleder
• Ha ansvar, og lede ungdom i sommerjobb

Gjerne skriv i din søknad hvilke type arbeidsoppgaver som passer for deg, hvilke periode i sommerferien du ønsker å jobbe, samt om du kan tenke deg å være arbeidsleder. 

Vi kan tilby

• Lønn ihht tariff
• Kanskje din aller første sommerjobb?
• Opplæring og oppfølging


Søknadsfrist 23.04.23


For ytterligere opplysninger om stillingen kan man kontakte:
Beate Marie Johnsen – leder av frivilligsentralen Lyngdal: Mobil: +47 94506020
Jorunn Bakke Flottorp: - leder av frivilligsentralen Konsmo/Byremo:
Mobil: +47 945 30 938

For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.
Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Det kreves politiattest for alle stillinger hvor det skal jobbes med utviklingshemmede, barn og unge.
For å fremme en innovativ kultur må organisasjonens ansatte oppleve at forventningene er tydelige, at man har tillit i utførelsen av arbeidet og at det er trygt å komme med forslag som utvikler oss til å bli en kommune som ivaretar de ansatte og innbyggerne på en god måte.
Kommunen er ansvarlig for å levere gode velferdstjenester og forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet. Kommunen er også gitt stor myndighet knyttet til utførelsen av oppgaver ihht. en rekke lover og forskrifter. Det er derfor viktig at handlingene til ansatte gjenspeiler høy etisk bevissthet.