Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sommerjobb 2023 - Sykepleiere/3. års sykepleiestudenter 

Offentlig forvaltning

Er du 3. års sykepleiestudent, og ser for deg en fremtidig arbeidskarriere som sykepleier innen spesialisthelsetjenesten?

Eller er du allerede en autorisert sykepleier som ønsker å benytte og utvide dine fagkunnskaper på et sykehus? 

For sommeren 2023 søker vi 3. års sykepleiestudenter og sykepleiere med norsk autorisasjon til ortopedisk sengepost og kirurgiske sengeposter ved Drammen sykehus. Vi ønsker å komme i kontakt med deg som er tilgjengelig for et sommervikariat i perioden uke 24 - 34, og som er motivert og interessert i å jobbe med pasientgruppene på de nevnte seksjoner. 

Drammen sykehus er den største somatiske klinikken i Vestre Viken HF, og befinner seg blant annet kun 40 minutter fra Oslo.
Det er kort avstand til kollektiv trafikk som både buss og tog. Et s
ommervikariat hos oss gir gode muligheter for både forlengelse av vikariat og fast stilling fra høsten 2023.

Det er positivt dersom du har anledning til å arbeide som tilkallingsvikar i ca. 1-2 måneder før oppstart av sommervikariat i juni. Du må være komfortabel med å jobbe turnus (dag, aften og natt), med arbeid hver 2. eller 3. helg. 

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?
Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det!

Velkommen som søker hos oss og til et spennende sommervikariat!

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

Som sykepleier vil du:

 • Få ansvar for pasienter og deres pårørende, og du vil bli en aktiv deltaker i pasientens behandlingsforløp.
 • Være en avgjørende bidragsyter i observasjonen av pasientenes symptombilde, atferd og funksjonsevne.
 • Utføre arbeidsoppgaver avhengig av din erfaring og kompetanse.

Presentasjon av våre avdelinger 

Kirurgisk sengepost 1: En sengepost med 29 senger for gastrokirurgiske pasienter, hvorav noen senger tiltenkt palliative pasienter. Til avdelingen legges det inn øyeblikkelig hjelp, elektive og åpen retur pasienter. Arbeidet ved sengeposten består blant annet av pre og post operativ sykepleie, behandling av akutt og kritisk syke, samt palliasjon. Sengeposten er stolte av å ha et godt arbeidsmiljø hvor alle er avhengige av at man hjelper hverandre i en tidvis hektisk hverdag.

Kirurgisk sengepost 2: Her finner du pasienter med diagnoser innen kar/thorax, mamma/endokrinologi og gynekologi. Sengeposten har både elektiv og øyeblikkelig hjelp virksomhet. Arbeidet består i både akutte og planlagte løp, sykepleie til kreftpasienter og pre- og postoperativ sykepleie. Du får her et spennende tverrfaglig miljø og et høyt arbeidstempo.

Kirurgisk sengepost 3/ØNH: Sengeposten ligger i sykehusets 12. etasje og har 24 senger med øre-, nese- hals-, urologi- og øyepasienter. Avdelingen har stor faglig bredde og et godt arbeidsmiljø, og det samarbeides bredt med andre avdelinger i Vestre Viken. Ved sengeposten utøves sykepleie til kreftpasienter i kurativ- og palliativ fase, og sykepleie til pre- og postoperative pasienter. Det er høy turnover av pasienter, fokus på kvalitet, pasientflyt og stor variasjon i arbeidsoppgavene.

Ortopedisk sengepost: Sengeposten har 28 senger, og tar imot planlagt- og øyeblikkelighjelp pasienter med skader og/eller lidelse i bevegelsesapparatet. Høy faglig kvalitet kjennetegner denne posten og avdelingen er en landets største virksomheter innfor flere ortopediske fagområder. Sengeposten drifter i tillegg en sykepleierdrevet poliklinikk.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • For 3. års sykepleiestudenter må norsk autorisasjon foreligge i løpet av juni/juli 2023
 • Pleieerfaring fra kommunal sektor- eller spesialisthelsetjeneste er ønsket
 • Må beherske minst ett skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Kjennskap til DIPS, GAT og MetaVision er en fordel, men ikke et krav

Personlige egenskaper:

 • Trives med i et dynamisk arbeidsmiljø og har evnen til å omstille deg raskt
 • Er fleksibel mht. ulike arbeidsoppgaver og glad i å jobbe tverrfaglig i team
 • Samarbeider og kommuniserer godt med både pasienter, pårørende og kollegaer
 • God prioriteringsevne og fremoverlent

For oss er det viktig at du trives med både arbeidsoppgaver og sykehusmiljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi tilbyr:

 • Arbeidsmiljø med rom for faglig og personlig utfordring, og utvikling
 • Kunnskapsrike og engasjerte kollegaer
 • Et spennende sommervikariat, med mulighet for forlengelse og fast 100 % stilling fra høsten 2023
 • Lønn iht. gjeldende overenskomst
 • Kontaktperson i Bemanningsenheten lett tilgjengelig
 • Gode pensjonsordninger
 • Tjenesteforsikring, gruppelivsforsikring og yrkesskadeforsikring