Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sommerferievikar intensiv Lillehammer Sykehus

Offentlig forvaltning

Intensiv Lillehammer er en del av Akuttmedisinsk avdeling som består av akuttmottak, anestesi, intensiv, postoperativ, ergo/fysioterapi og traumekoordinator.

Vi søker etter sommerferievikarer, og det er også mulighet for å ta vakter ellers i året.

Intensivenheten tar imot alle pasienter med behov for overvåkning eller intensiv behandling. Vi har en aktiv avdeling med utfordrende arbeidsoppgaver med et høyt sykepleiefaglig nivå. 

Det vil bli gitt relevant opplæring i avdelingen, og det vil være et krav om bestått praktisk opplæring og e-læringskurs.  

Sykehuset har spennende muligheter når du skal søke LIS, og et ferievikariat hos oss kan gi nyttig nettverk videre.

En god erfaring som anbefales av tidligere medisinstudenter! 

Arbeidsoppgaver:

 • Overvåking av pasienter på telemetri
 • Overvåking og behandling av postoperative og medisinske pasienter
 • Svare på telefonhenvendelser og ta imot besøk til pasienter i avdelingen
 • Bistand i daglige rutiner med intensivpasienter på avdelingen

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleiere med norsk autorisasjon
 • Medisinstudenter ferdig med 4 år

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å omstille seg raskt i en travel avdeling
 • Evne å jobbe selvstendig og samtidig samarbeide godt i team
 • Like varierte utfordringer
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Faglig utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø, både faglig og sosialt
 • Behjelpelig med bolig
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning 
 Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.