Detaljer

 • Bedrift
  Gjøvik kommune
 • Søknadsfrist
  31.12.2020
 • Sted:
  GJØVIK
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  GJØVIK
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2876474
 • Se her for andre jobber fra Gjøvik kommune

Tilkallingsvikarer ved Gjøvik Interkommunale Legevakt 2020

Beskrivelse av arbeidsstedet

Gjøvik Interkommunale Legevakt (GIL) er en interkommunal legevakt for Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land, Nordre Land, Lunner og Gran kommuner. Legevakten betjenes fra kl 15-08 på hverdager, og hele døgnet i helg og høytid. I tillegg betjenes telefonen på daglegevakt på hverdager fra kl 08-15 av sykepleier. Legevakten har høyt faglig nivå, og et stort fokus på fagutvikling. Stillingen avlønnes etter avtaleverket med oppstart lik 4 års ansiennitet.Stillingsprosent: Inntil 100 % - vikariat.

Arbeidsoppgaver

 • Betjene legevaktstelefonen, radioterminalen og utalarmeringer ifra AMK via nødnett
 • Triagere innringende pasienter, samt å ta imot, observere og ta relevante målinger og prøver av pasienter 
 • Betjene luken med vurdering av pasienter som henvender seg direkte
 • Ta imot ambulanser
 • Assistere legen og foreta nødvendig prøvetaking
 • Bestille ambulanser til pasienter i det omfang det er nødvendig
 • Koordinere samarbeid og kommunikasjon med  Akuttmottaket, AMK ,Ambulansen, Brann, Politi og andre instanser innenfor helse og omsorg
 • Ansvarlig sykepleier ivaretar at alle rutiner  blir fulgt og skal være pådriver for å få god pasientflyt både i timeboken og opp mot andre instanser 
 • Dokumentere i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier, gjerne med relevant videreutdanning, eller sykepleierstudent
 • Erfaring fra akuttmedisinsk avdeling, legevakt og sengepost er ønskelig
 • Nødnettkompetanse er ønskelig
 • Erfaring i bruk av vanlige IKT verktøy, fagsystemet CGM Journal og medisinsk indeks/medearbeiderråd er ønskelig
 • Erfaring med laboratorietarbeid
 • Jobbe i team
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Menn oppfordres til å søke
 • Du må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig
 • Politiattest uten anmerkninger må fremlegges

Personlige egenskaper

 • Du har brukerens behov i fokus
 • Du bidrar positivt i arbeidsmiljøet og samarbeider godt med dine kollegaer
 • Du er fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og arbeidstider
 • Du er opplæringsvillig og selvstendig

Vi kan tilby

 • Høyt faglig nivå
 • Introduksjons og opplæringsprogram
 • Akuttmedisinkurs på NTNU
 • Kurs i Vold og Trusler
 • 4 fagdager i året med spennende temaer og årlig utsjekk av alle ansatte for å ivareta et høyt faglig nivå
 • Samarbeid med andre aktører i den akuttmedisinske kjeden
 • Et aktivt og lærerrikt arbeidsmiljø
 • IA bedrift
 • Gode pensjonsordinger

Informasjon

Leder for de ulike virksomhetene tar fortløpende kontakt med aktuelle søkere etter behov, og så snart som mulig.

Når du har registrert søknaden din vil du stå på vikarlisten i 6 måneder. Søknaden din vil bli fjernet fra listen etter 6 måneder. Hvis du fortsatt ønsker å stå på listen må du sende søknaden på nytt

 

Unntatt offentlighet må begrunnes

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.

Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.