Ledig stilling

Gjøvik kommune

Sommer-/ tilkallingsvikarer og helgestillinger ved tilrettelagte tjenester

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Gjøvik kommune har organisert helse og omsorgstjenester til yngre personer med ulike funksjonsnedsettelser og bistandsbehov i Tilrettelagte tjenester. Målgruppen for tjenestene er personer med psykisk utviklingshemming, psykiske lidelser og/eller rusproblemer. Tilrettelagte tjenester har fra 11 ulike avdelinger på Haugtun/Sentrum, Sørbyen, Åslundmarka og Biri /Snertingdal. Virksomhetene har variasjon i brukergrupper og driftsenheter: Samlokaliserte heldøgns omsorgsboliger for personer med utviklingshemming og for personer med psykiske lidelser, ambulerende hjemmetjenester for samme målgrupper herunder også rusomsorg, samt aktivitetssenter- og avlastningsenhet for personer med utviklingshemming. Arbeidsmiljøene er inkluderende, trivelige og preget av faglig engasjerte ansatte.

Vi er opptatt av å opprettholde den faglige og gode kvaliteten i tjenesten også gjennom sommeren. Du vil få mulighet til faglig og personlig utvikling i samarbeid med gode kollegaer. Opplæring for deg som er ny sommervikar blir tilbudt i forkant av oppstart.

Stillingsprosent: Deltidstillinger og inntil 100 % - vikariater, inkludert helgearbeid.

Arbeidsoppgaver:

 • Du vil være med på å yte praktisk bistand og helse- og omsorgtjenester til personer med ulike og sammensatte behov
 • Du vil arbeide med aktiviteter og oppgaver som bidrar til en bedre og aktiv hverdag, med fokus på selvbestemmelse, habilitering og mestring
 • Du vil få stor variasjon av arbeidsoppgaver og god mulighet til utvikling
 • Tilrettelagte tjenester kan være veien inn i et fremtidig trygt og spennende arbeidsfelt, et sted for læring og selvutvikling

Kvalifikasjoner

 • Du må være over 18 år
 • Assistenter, elever og studenter oppfordres til å søke
 • For vernepleiere og sykepleiere gjelder krav om autorisasjon
 • Sosialfaglig- eller pedagogiske og andre relevante utdanninger er ønsket inn i tverrfaglige oppgaver
 • Du må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig
 • Politiattest uten anmerkninger må fremlegges

Personlige egenskaper:

 • Du har brukerens behov i fokus
 • Du bidrar positivt i arbeidsmiljøet og samarbeider godt med dine kollegaer
 • Du er fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og arbeidstider
 • Du er opplæringsvillig, reflekterende og selvstendig

Vi kan tilby:

 • Et godt sted å være med hyggelige kollegaer
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et spennende og godt fagmiljø
 • Gode muligheter for videre engasjement etter sommerferieperioden
 • Særskilt avlønning for studenter

Informasjon:

Leder for de ulike virksomhetene tar fortløpende kontakt med aktuelle søkere etter behov.

 

Navn på Virksomhet

Beskrivelse av de ulike virksomhetene

Kontaktperson

Haugtun 1

Bofellesskap og ambulant tjeneste for personer med psykiske lidelser, ambulant miljøarbeidertjeneste til personer med utviklingshemming, sentrumsnært

Siw Hoff

Haugtun 2

Bofellesskap til personer med utviklingshemming, sentrumsnært

Mona Ringsveen

Haugtun 3

2 bofellesskap til personer med utviklingshemming, sentrumsnært

Lene Strandengen

Åslundmarka

Bofellesskap og ambulant tjeneste for personer med psykiske lidelser, rustjeneste/FACT-team og ambulant miljøarbeidertjeneste til personer med utviklingshemming, Hunndalen

Heidi Krogstad

Sørbyen 1

3 bofellesskap til personer med utviklingshemming, Sørbyen

Susan Nielsen

Sørbyen 2

Bofellesskap og ambulant tjeneste for personer med utviklingshemming, Sørbyen

Tove Anita Henriksen

Sørbyen 3

Avlastningsenhet- og dagsenter til personer med utviklingshemming, Sørbyen

Nina Skjerven

Sørbyen 4

Bofellesskap for personer med utviklingshemming, Sørbyen

Trine Hoff

Sørbyen 5

Ambulant miljøarbeidertjeneste for personer med utviklingshemming og Basisteam for barn med store bistandsbehov, Sørbyen

Toril Bjørlo

Biri 1

Bofellesskap for personer med utviklingshemming, Biri

Heidi Gaukstad

Biri 2

Bofellesskap og ambulant tjeneste for personer med psykiske lidelser og rusutfordringer, Biri

Trine Sørlundsengen

 

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.

Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.