Detaljer

 • Bedrift
  Gjøvik kommune
 • Søknadsfrist
  31.12.2020
 • Sted:
  GJØVIK
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  GJØVIK
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2876478
 • Se her for andre jobber fra Gjøvik kommune

Tilkallingsvikarer ved Tilrettelagte tjenester 2020

Beskrivelse av arbeidsstedet

Gjøvik kommune har organisert helse og omsorgstjenester til yngre personer med ulike funksjonsnedsettelser og bistandsbehov i Tilrettelagte tjenester. Målgruppen for tjenestene er personer med psykisk utviklingshemming, psykiske  lidelser og/eller rusproblemer. Tilrettelagte tjenester har fra 11 ulike avdelinger på Haugtun/Sentrum, Sørbyen, Åslundmarka og Biri /Snertingdal. Virksomhetene har variasjon i brukergrupper og driftsenheter: Samlokaliserte heldøgns omsorgsboliger for personer med utviklingshemming og for personer med psykiske lidelser, ambulerende hjemmetjenester for samme målgrupper herunder også rusomsorg, samt aktivitetssenter- og avlastningsenhet for personer med utviklingshemming. Arbeidsmiljøene er inkluderende, trivelige og preget av faglig engasjerte ansatte.

Vi er opptatt av å opprettholde den faglige og gode kvaliteten i tjenesten også gjennom sommeren. Du vil få mulighet til faglig og personlig utvikling i samarbeid med gode kollegaer. Opplæring for deg som er ny sommervikar blir tilbudt i forkant av oppstart.

Stillingsprosent: Inntil 100 % - vikariat.

Arbeidsoppgaver

 • Du vil være med på å yte praktisk bistand og helse- og omsorgtjenester til personer med ulike og sammensatte behov
 • Du vil arbeide med aktiviteter og oppgaver som bidrar til en bedre og aktiv hverdag, med fokus på selvbestemmelse, habilitering og mestring
 • Du vil få stor variasjon av arbeidsoppgaver og god mulighet til utvikling
 • Gjøvik kommune ønsker spesielt å rekruttere vernepleiere, og kan tilby deg en spennende arbeidshverdag med stor variasjon av vernepleieroppgaver. I tillegg så ønsker vi medarbeidere med gode miljøteraputiske ferdigheter, med både helse- og sosialfaglige strategier

 Kvalifikasjoner

 • Du må være over 18 år
 • For sykepleier, vernepleier eller helsefagarbeider kreves autorisasjon
 • Ergoterapueter og andre sosialfaglige høyskoleutdanninger er ønskelig i tverrfaglige oppfølgingstjenester
 • Assistenter og studenter oppfordres også til å søke
 • Du må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig
 • Politiattest uten anmerkninger må fremlegges

Personlige egenskaper

 • Du har brukerens behov i fokus
 • Du bidrar positivt i arbeidsmiljøet og samarbeider godt med dine kollegaer
 • Du er fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og arbeidstider
 • Du er opplæringsvillig og selvstendig

Vi kan tilby

 • Et godt sted å være med hyggelige kollegaer
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et spennende og godt fagmiljø
 • Boligtilskudd til studenter på helse/ sosialfaglig høgskole/universitesnivå som får ekstra utgifter for å bli på/ komme til Gjøvik gjennom sommeren under visse forutsetninger
 • Gode muligheter for videre engasjement etter sommerferieperioden
 • Spesiell avlønning for studenter

Informasjon

Leder for de ulike virksomhetene tar fortløpende kontakt med aktuelle søkere etter behov, og så snart som mulig.

Når du har registrert søknaden din vil du stå på vikarlisten i 6 måneder. Søknaden din vil bli fjernet fra listen etter 6 måneder.  Hvis du fortsatt ønsker å stå på listen må du sende søknaden på nytt.

Kontaktpersoner

Mona R. Vasveen              959 61 299

Siw Hoff                           991 10 931

Lene Strandengen             470 15 497

Susan Nielsen                   908 79 463

Toril Bjørlo                       996 49 533 

Kari Bremserud                 611 58534 

Trine Hoff                        990 20 450 

Tove Anita Henriksen        930 44 749

Heidi Krogstad                  476 06 698

Heidi Gaukstad                 970 09 464

Marthe Steen                    482 53 687 

Unntatt offentlighet må begrunnes

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.

Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av

kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.