• Bedrift
  Fjaler kommune
 • Søknadsfrist
  03.03.2024
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6963, DALE I SUNNFJORD
  FJALER
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5535651
 • Se her for andre jobber fra Fjaler kommune
 • Oppdatert 23.01.2024
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Fjaler kommune

Sommarjobb i Helse- og omsorg

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fjaler kommune treng vikarar til Helse- og omsorg sommaren 2024 i perioden 01. juni - 31. august, og vi søkjer etter deg. Vi tilset fortløpande så det er ingen grunn til å vente med å søke.

Vi har ledig ferievikariat ved følgande einingar:
 • Fjaler sjukeheim 
 • Heimetenesta med brukarar i heile kommunen  
 • Miljøarbeid for menneske med utviklingshemming
 • BPA
 • Kjøkkenet ved Fjaler sjukeheim 

Dersom dette er interessant for deg, kan du gjere følgjande:
 • Set opp ønskje for den eller dei einingane du helst vil arbeide ved i sommar
 • Set opp kva periode du kan jobbe i
 • Dersom du ønskjer ferie i løpet av sommaren er det flott om du presiserar tidsrom i søknaden.  
Søkjarar som kan vikariere i heile ferieperioden kan bli prioriterte.
 
Arbeidsoppgåver
 • Oppgåvene er varierande alt etter kvar du arbeidar. Døme på oppgåver er pleie, omsorg, miljøarbeid og psykososialt arbeid ved institusjon og helsetenester i heimen. Det er og dagsenter, kjøkkenoppgåver og praktisk bistand.
 • Felles for alle sommarvikar er fokus på gode tenester til brukarar og pasientar.
Kvalifikasjonar
 • Alle søkjarar må ha fylt 16 år.
 • Det er ein fordel om du har fullført, eller er under utdanning innan helse- og sosialfaglege yrke som t.d. sjukepleiar/vernepleiar/sosionom/helsefagarbeidar etc.
 • For arbeid på kjøkkenet er det ein fordel om du har fullført, eller er under utdanning innan kokkefaget.
 • Søkjarar til arbeid i heimetenesta må ha førarkort klasse B.
 • Alle sommarvikarar må levere politiattest og få godkjend MRSA- og tuberkulinerklæring før tiltreding.
 • Søkjarar må kunne kommunisere godt på norsk.
Personlege eigenskapar
 • Interesse for å arbeide med menneske
 • Vere fleksibel
 • Evne til samarbeid
Vi tilbyr
 • Løn etter tariff og lokale avtalar, der høgskulestudentar (innan helse- og sosialfag) vert løna ut frå studieforløp
 • Bonusordning for alle over 18 år som jobbar minimum 4 veker. Ekstra bonus pr veke etter det.
 • Eigen bonusordning for dei som er under høgskuleutdanning innan helse- og sosialfaglege yrke og helsefagarbeidarar som har fullført minimum to års skulegang.
 • Pensjonsopptening i KLP
 • Godt arbeidsmiljø med trivelege kollegaer

Vi gjer merksam på at søkjarliste med namn, kjønn, alder og noverande stilling i utgangspunktet er offentleg. Dersom det ikkje er særlege grunnar for å unnta offentleggjering, vil søkjaren bli kontakta og få høve til å trekke søknaden sin før søkjarliste blir gjort offentleg.

 

 • Bedrift
  Fjaler kommune
 • Søknadsfrist
  03.03.2024
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6963, DALE I SUNNFJORD
  FJALER
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5535651
 • Se her for andre jobber fra Fjaler kommune
 • Oppdatert 23.01.2024