Ledig stilling

Oslo kommune

Solvang helsehus søker sykepleier

Offentlig forvaltning

Solvang helsehus er ett av fire helsehus i Oslo kommune og dekker primært bydelene nord i kommunen. Solvang helsehus drifter fire avdelinger med til sammen 141 sengeplasser. 

Helsehus gir tilbud om opphold til mennesker med behov for å gjenvinne funksjonsevne gjennom behandling, målrettet rehabilitering og opptrening. Vi jobber tverrfaglig med fokus på hva som er viktig for pasienten - der «Hver time teller» - med mål om at pasienten skal kunne fortsette å bo hjemme så lenge det er ønsket.

Vi søker etter sykepleier i et vikariat i 75% stilling ut september 2023. Stillingen er for tiden tilknyttet vår mottaksavdeling. 

Arbeidsoppgaver:

Utøve direkte sykepleie til våre pasienter 

Påse at de sykepleiefaglige oppgavene blir utført i tråd med gjeldende krav til kvalitet 

Bidra til godt tverrfaglig samarbeid 

Ansvar for å veilede, undervise og informere pasienter, pårørende, studenter og kollegaer 

Sørge for at tjenesten er i henhold til lovverk, kommunale retningslinjer og faglig god praksis 

Holde seg oppdatert innen eget fagområde og delta i faglig utviklingsarbeid 

Aktivt bidra til et godt arbeidsmiljø, en helsefremmende og inkluderende arbeidsplass 

Stillingen går i turnus (for tiden dag/kveld), med arbeid hver tredje helg 

Kvalifikasjoner:

Offentlig godkjent sykepleier 

Høy sykepleiefaglig kompetanse 

Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse 

Norskkunnskaper på nivå C1, muntlig og skriftlig 

Relevant erfaring med pasientgruppen 

Beherske de vanligste IKT-verktøy (Gerica, Kvalitetssystem, GAT eller tilsvarende) 

Gyldig politiattest må framlegges før tiltredelse. Det er arbeidssøkeren selv som må innhente politiattesten, jf. Politiregisterloven §44. Politiattesten skal ikke legges ved søknadspapirene, men fremlegges før søkeren tiltrer

Personlige egenskaper:

Du er selvstendig 

Du har gode samarbeidsevner og viser fleksibilitet i din arbeidshverdag 

Du er løsningsorientert, kreativ og engasjert 

Du har gode kommunikasjonsevner 

Du evner til å veilede og motivere 

Du har godt humør 

Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr:

Et trivelig flerkulturelt arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter 

Utfordrende sykepleiefaglige oppgaver i et dynamisk miljø 

Gode forsikrings- og pensjonsordninger 

Lønnsplassering i Oslo kommunes regulativ. Lønnsramme 2608, lønnstrinn 30 - 43 (grunnlønn i 100 % stilling tilsvarer fra kr 502 400 – 624 100, avhengig av ansiennitet)