Solør videregående skole - Undervisningsstilling i anleggsteknikk

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Solør videregående skole har ledig fast undervisningsstilling i anleggesteknikk. 

Vi søker deg som

 • er opptatt av kvalitet i arbeidet
 • er fleksibel og positiv til utvikling og endring
 • er selvstendig og strukturert. Men trives med å jobbe i team
 • god pedagogisk forståelse
 • skaper gode relasjoner med elever og kollegaer
 • liker å jobbe i et miljø med ungdom
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, skriftlig, muntlig og digitalt

Vi tilbyr

 • interessante arbeidsoppgaver i samarbeid med kollegaer
 • et godt arbeidsmiljø
 • lønn etter gjeldede avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling ledig
 • tiltredelse etter avtale
 • arbeidssted på avdeling Våler

Arbeidsoppgaver

 •  undervisning i hovedsak på Vg2 Anleggsteknikk, noe undervisning på andre trinn kan også være aktuelt 

Kvalifikasjoner

 • yrkesfaglærer innen anleggsteknikkfagene
 • minimum 2 års yrkesteoretisk utdannelse utover videregående skole
 • klasselederkompetanse
 • bred faglig kompetanse
 • god forståelse og bruk av aktuelt IKT utstyr

Søker som ikke har pedagigisk utdanning kan tilsettes, men med forbehold om at slik utdanning påbegynnes i løpet av tre år.

 Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.