Solør videregående skole - Undervisningsstilling i norsk og historie (fast og vikariat)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Solør videregående skole har ledig fast 60% stilling og inntill 40% vikariat for skoleåret 2021/22 fra 1. august 2021.

Den totalte stillingsstørrelsen vil avhenge av tilbudet ved skolen skoleåret 2021/22.

 Vi søker deg som

 • setter elevens læring og læringsmiljø i sentrum
 • har solid og bred faglig kompetanse
 • er en god klasseleder
 • er ryddig og struktuert og har gode planleggings- og gjennomføringsevner
 • har god digital kompetanse
 • har gode samarbeidsevner med elever, foresatte og medarbeidere
 • har gode kommunikasjonesevner skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • spennende arbeidsoppgaver i et aktivt miljø
 • et godt arbeidsmiljø
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 60 % fast stilling og inntil 40% vikariet for skoleåret 2021-22 er ledig fra 1. august 2021
 • stillingen kan bestå av undervisning i norsk på alle nivå i videregående, det er også  aktuelt med historie eller andre fag
 • arbeidssted er på Solør videregående skole, undervisningssted er ikke endelig avklart

Arbeidsoppgaver

 • undervisning i fagene norsk og fortrinnsvis historie, andre fag kan også være aktuelle
 • samarbeid med elever, foresatte og kollegaer
 • aktiv deltagelse i skolens utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner

 • undervisningkompetanse etter læreplanene i norsk
 • høyskole eller universitetsutdanning
 • pedagogisk utdannelse

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentlig søkerliste må begrunnes i søknaden.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.