• Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  13.06.2021
 • Sted:
  KONGSBERG
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KONGSBERG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3872973
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Søker sykepleier med interesse for palliasjon

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 

Hjemmetjenesten base Åsen holder til i nye flotte lokaler, samlokalisert sammen med to andre hjemmetjenesteavdelinger, rehabiliteringsteam og praktisk bistand. Det er helthetlig godt samarbeid mellom avdelingene i hele tjenesten og med øvrige helse og omsorgstjenester. Det samarbeides tett mellom avdelingene for å ivareta og utvikle sykepleierkompetansen. Det er blant annet felles sykepleiermøter og veiledninger.

Base Åsen har fagsykepleier og ressurspersoner innen kreft og palliasjon, demens, psykiatri og rus, velfredsteknologi og mestring. Vi trenger nå en ny sykepleier med ressursfunksjon innen kreft og palliasjon. 

Hjemmetjenesten er i stor utvikling og vi ser etter deg med stor interesse for fag og evne til å være nytenkende, utviklende og inkluderende.

Base Åsen jobber etter verdiene STOLTHET - ÅPENHET - NYSKAPING - RAUSHET  

Kort om stillingen

Stillingen er 100% fast fra d.d., todelt turnus og p.t arbeid 6. hver helg med langvakter. 20% av stillingen er forbeholdt funksjonen som ressursperson innen kreft og palliasjon. Det er satt av en dag i uken i turnus hvor man jobber utifra en egen funksjonsbeskrivelse, i tett samarbeid med kollegaer i kommunen og eksterne samarbeidspartnere, som sykehus. 

Blant annet skal ressurssykepleier: 

 • fungere som en ressursperson for brukere og deres pårørende 
 • ha oversikt over brukere i egen avdeling 
 • være bindeledd og bidrar til samhandling mellom nivåene i helsetjenesten for den enkelte bruker
 • delta i samarbeidsmøter på administrativt nivå 
 • ha ansvar for undervisning, veiledning, rådgivning av kollegaer innen fagfeltet
 • inngå i kompetansenettverk og delta på samlinger

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende sykepleieroppgaver med stor grad av medbestemmelse
 • Et faglig miljø med stort fokus på gode rutiner og kompetanseheving
 • Ansvar og mulighet for å forme en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling
 • Konkurransedyktig lønn. Blant annet tilbys sykepleiere i turnus med mer en 10 års annsinitet et funksjonstillegg på kr. 25.000. I tillegg er det et funkjsonstillegg for ressurspersoner. 
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring
 • Rabatt på treningssentre 

Innhold i stillingen

Som sykepleier hos oss skal du blant annet:

 • Utøve sykepleie til hjemmeboende i tråd med gjeldene lovverk og krav til faglig kvalitet
 • Ivareta brukerens ressurser på en best mulig måte, slik at de kan bo hjemme så lenge som mulig
 • Delta i pleie og behandling av pasienter sammen med øvrige personale
 • Sørge for at legens forordninger blir gjennomført
 • Observere psientens tilstand og iverksette nødvendige sykepleietiltak
 • Være primærkontakt for en gruppe brukere
 • Utvikle tjenesten etter gjeldene målsettinger og fremme tverrfaglig samarbeid
 • Bidra med forslag til og delta i utprøving av nytt utstyr og nye arbeidsmetoder
 • Bidra med å fremme et godt arbeidsmiljø

Krav og ønsker til deg

Ønsket kompetanse:

 • Erfaring fra norsk sykehus og/eller kommunehelsetjeneste, eventuelt annen relevant erfaring
 • Interesse for fagutvikling og tverrfaglig samarbeid
 • Gode ferdigheter i data, dokumentasjon og kommunikasjon

 Personlige egenskaper:

 • Du liker å jobbe med og motivere pasienter med store endringer i livet 
 • Evne til å sette seg inn i andres situasjon og vise empati
 • Gode kommunikasjonsevner og flink til å knytte relasjoner
 • Stor arbeidskapasitet
 • Evne til samarbeid og fleksibilitet
 • Evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar
 • Kreativ og løsningsorientert
 • Mestrer å gjøre gode faglige prioriteringer gjennom arbeidsdagen
 • Evne til å bidra og skape et godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Formelle kvalifikasjonskrav

 • Sykepleier med norsk autorisasjon.
 • Førekort klasse B.

Annet

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.I henhold til gjeldende lov- og avtaleverk må tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

 
 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  13.06.2021
 • Sted:
  KONGSBERG
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KONGSBERG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3872973
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune