Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  28.01.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3372152
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Søker hvilende nattevakt til bofellesskap

Bydel Grünerløkka har en veldreven og fleksibel avdeling for helse og mestring. Avdelingen er delt i tre seksjoner; rus/-psykisk helse, hjemmesykepleie/mottak og seksjon for miljøarbeid og bolig. Vi scores høyt av brukerne våre på brukertilfredshet og det er vi stolte av!

Stillingen som nå lyses ut er tilknyttet Seksjon Rus og psykisk helse. Målgruppen til seksjonen er mennesker med utfordringer innen psykisk helse og/eller rusproblematikk. Vi utfører alle typer vedtak i seksjonen; hjemmesykepleie, praktisk bistand, praktisk bistand med opplæring, bo-oppfølging, psykisk helsearbeid og implementering av velferdsteknologi. Seksjonen består både av en utførerenhet som jobber i brukernes hjem samt en boligdel med fire bemannede omsorgsboliger.
Østerdalsgata 7 er et bofelleskap med  8 leiligheter med beboere med utfordringer knyttet til rus- og psykiske lidelser. Vi har en fast bemanning på ca. 5,5 årsverk
og søker nå etter flere  engasjerte kollegaer!  

Arbeidsoppgaver
 • Utføre nødvendig helsehjelp til hjemmeboende brukere
 • Ha primærkontaktansvar for brukere
 • Ha ansvarsvakt
 • Benytte boligens systemer for dokumentasjon, avviksrapportering, vaktbok etc.
 • Arbeide tverrfaglig og nært med øvrige grupper og samarbeidspartnere
 • Holde seg oppdatert innen eget fagområde og delta i faglig utviklingsarbeid
Kvalifikasjoner
 • Erfaring eller videreutdanning innen rus og psykiatri
 • Høy grad av gjennomføringsevne i forhold til stillingens arbeidsoppgaver
 • Politiattest uten anmerking må fremlegges ved ansettelse
 • Ønskelig med erfaring fra hjemmetjenesten og/eller innen rusomsorg
 • Fordel med kjennskap til Gerica
Personlige egenskaper
 • Redelig
 • Ansvarsbevisst
 • Omsorgsfull og tålmodig
 • Engasjement for å jobbe innen rus og psykiatri
 • Positiv innstiling, inkluderende, raus og åpen
 • Ha evne til å kunne strukturere og prioritere oppgaver
 • Kunne skape resultater og løsninger sammen med brukerne, samarbeidspartnere og kollegaer
Vi tilbyr
 • Et fagmiljø i utvikling og et godt arbeidsmiljø
 • Engasjerte kollegaer
 • Faste veiledningstimer
 • Intern og ekstern kompetanseheving
 • En spennende og framoverlent arbeidsplass under utvikling