Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Nye utfordringer som LUNA jordmor? 

Offentlig forvaltning

Er du vår nye «LUNA» jordmor som brenner for naturlige fødsler?

Vi på kvinne/barn-enheten har behov for to dyktige jordmødre på Ringerike sykehus omgående:

100% fast og 100% svangerskapsvikariat i vår kombinerte føde- og barselavdeling.

Det er mulighet for å diskutere stillingsstørrelse og oppstartsdato, samt stor grad av påvirkning av egen turnus i kalenderplan. Det er også muligheter for å sove her mellom kvelds og dagvakt eller hvile etter nattvakt. 

Som medarbeider blir du del av et profesjonelt fagmiljø hvor vi samarbeider tett på tvers av profesjoner og har regelmessige simuleringer i BarneBEST og ALSO. Vi er godkjent som Mor Barn vennlig sykehus etter WHO`s kriterier. 

Hvem er du?

Vi tenker at du enten har mange års erfaring som jordmor, eller kanskje er fersk i faget. Det viktigste er at du evner å omstille deg raskt og har god prioriteringsevne og er bevisst din viktige rolle som jordmor. Vi tror at du vil både lykkes og trives om du verdsetter en fleksibel hverdag hvor du varierer på svangerskapspoliklinikk, barselpoliklinikk, fødeavdeling, barselavdeling og gynekologisk sengepost. I tillegg ser vi for oss at du har den nødvendige tryggheten ovenfor pasienter og deres pårørende. Dette er en perfekt jobb for deg som
ønsker å følge mor og den nybakte familien fra fødsel til de reiser hjem fra barsel. 

Hvem er vi?
Vi er en kombinert føde-, og barselavdeling med ca. 750 fødsler i året. Vi har egen poliklinikk for oppfølging av gravide, og vi har barselpoliklinikk for mor og barn, og 4 gynekologiske senger inne i enheten. Vi har for tiden kalenderplan, noe som gir stor fleksibilitet i planleggingen av vakter. Jordmødrene har 4 fagdager årlig inne i kalenderplan. Avdelingen er helt nyoppusset i lyse og moderne lokaler. Vi har tre fødestuer, alle med badekar og lystgass. I tillegg har den ene fødestuen sluse til bruk ved smitte.

Om oss:
Ringerike sykehus ligger på Hønefoss, ca. 50 min fra Oslo og 50 min fra Gardermoen i naturskjønne omgivelser. Ringerike sykehus er en av 8 klinikker i Vestre Viken Helseforetak og ett av de fire somatiske sykehus i foretaket. Sykehuset er et stort akuttsykehus med de fleste spesialiteter og dekker et område med 12 kommuner og ca 85 000 innbyggere. Sykehuset har et faglig og administrativt ansvar for spesialisthelsetjenesten ved Hallingdal sjukestugu på Ål. 

Les mer om Ringerike sykehus HER.


Hvis dette høres ut som en spennende mulighet, oppfordrer vi deg til å søke, så ser vi sammen på hvilke muligheter og løsninger som kan passe best for deg og oss.

Velkommen som søker!


Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 


Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

Vi trenger deg som:

  • Har gyldig norsk autorisasjon som jordmor
  • Kan gjøre deg forstått på norsk eller annet skandinavisk språk. Både muntlige og skriftlige ferdigheter er nødvendig.


Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser for oss at du er omsorgsfull og positivt innstilt, samt at du har den nødvendige tryggheten ovenfor pasienter og deres pårørende.

Du har god prioriteringsevne og er bevisst din viktige rolle som jordmor. Hos oss er det ofte en hektisk og dynamisk arbeidshverdag, derfor tenker vi at en stilling som dette passer for deg som er engasjert, tar ansvar for egne arbeidsoppgaver og som motiveres av et tidvis høyt tempo.

Vi tilbyr:

  • Hos oss får du god og grundig opplæring 
  • Du møter dedikerte kollegaer som er dyktige fagpersoner
  • Ansettelse i et stort Helseforetaksom ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
  • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling 
  • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
  • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
  • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035