• Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  18.05.2021
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3772507
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune

Smittevernoverlege

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet har ansvaret for kommunens tjenestetilbud innen sentrale samfunnsoppgaver som folkehelse, tjenester til eldre og særlig omsorgstrengende, helsetjenester, legevakt og frivillighet

Vår smittevernoverlege skal gå av med pensjon og vi søker derfor etter ny smittevernoverlege.
Stillingen er 100% fast og plassert i stillingskode assisterende kommuneoverlege.

Bergen kommune har gjennomført en omorganisering av hele kommuneoverlegefunksjonen som også omfatter smittevernoverlegen. Den er flyttet fra enhetsnivå til kommunaldirektørens-stab i Byrådsavdeling for eldre helse og frivillighet som en egen avdeling. Denne er ledet av kommuneoverlegen og består av smittevernoverlegen og assisterende kommuneoverleger. 
Det er en målsetting at endringen i organisatorisk plassering vil gjøre kommuneoverlegefunksjonene tydeligere.

Smittevernoverlegen vil ha det faglige lederansvaret for smittevernkontoret, dette er plassert i etat for helsetjenester ved Helsevernenheten.

Smittevernoverlegen har et smittevernfaglig ansvar for planarbeid, overvåkning, rådgivning og utbruddshåndtering som beskrevet i smittevernlovens §7.2 Kommunen er i en situasjon hvor man håndtere koronapandemien. Dette vil fortiden påvirke stillingens innhold.

Etter pandemien vil det venter spennende oppgaver med evaluering av pandemihåndteringen og videreutvikling av smittevernarbeidet i Bergen for å gjøre oss i stand til å takle fremtidens store helserelaterte hendelser.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Utarbeide forslag til plan for helsetjenestens arbeid med vern mot smittsomme sykdommer, herunder beredskapsplaner og - tiltak, organisere og veilede dette arbeidet.
 • Ha en løpende oversikt over de infeksjonsepidemologiske forhold i kommunen, og sikre at utbrudd rapporteres.
 • Utarbeide forslag til forebyggende tiltak for kommunen. Bistå kommunen, helsepersonell og andre i kommunen som har oppgaver i arbeidet med vern mot smittsomme sykdommer.
 • Utarbeide smittevernfaglige anbefalinger og innstillinger om smittevernstiltak til kommunens ledelse ved utbrudd av smittsomme sykdommer.
 • Delta i krisestab når smittsom sykdom enten er utløsende element for krisen, eller hvor den inngår som vesentlig element i krisen (f.eks. flomsituasjon med fare for epidemisk sykdom) og gi råd til politisk ledelse i disse spørsmålene før beslutning fattes. Smittevernoverlegen vil ha faglig ledelse i arbeidet med smittesporing i Bergen kommune jf. smittevernloven §3-6
 • Utarbeide forslag til informasjonstiltak ovenfor befolkning og media på egenhånd og i samarbeid med andre, f.eks. kommunens informasjonsavdeling etc.
 • Svare på henvendelser fra media og gjennomføre informasjonstiltak for befolkningen.
 • Gi informasjon, opplysning og råd til befolkning om vern mot smittsomme sykdommer.
 • Utføre alle andre oppgaver som følger loven, og medvirke til effektive tiltak for å forebygge smittsomme sykdommer og motvirke at de blir overført. Hastevedtak om tvangsdiagnostikk eller tvangshandling er en slik oppgave.
 • Andre samfunnsmedisinske oppgaver.
 • Deltakelse i samfunnsmedisinsk beredskapsvakt. som er lagt utenom arbeidstiden, inngår i stillingen. 

Kvalifikasjoner:

 • Spesialitet i samfunnsmedisin eller Master i Public Health med en spesialitet. Spesialist i infeksjonsmedisin og annen relevant spesialitet vil bli vurdert.
 • Erfaring med smittevernarbeid på kommunalt-, statlig- eller foretaksnivå.
 • Cand. med. / Embetsstudie i medisin, Norsk autorisasjon som lege.
 • Samfunnsmedisinsk- og/eller ledelseserfaring ut over det rent smittevernfaglige kan også tillegges vekt
 • Kjennskap til kommunal forvaltning og kommunehelsetjenesten
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk

Personlige egenskaper:

 • Du er engasjert, positiv og har god evne til å samarbeide med andre
 • Du arbeider selvstendig og tar initiativ
 • Du trives med utviklingsoppgaver og innovasjon
 • Du er systematisk, fleksibel og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:

 • Gode muligheter for faglig utvikling i et dynamisk og dyktig fagfellesskap
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- låne- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale
 
 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  18.05.2021
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3772507
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune