Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Smittevernlege

Offentlig forvaltning

Avdeling for smittevern søker smittevernlege. Vi har Norges største smittevernmiljø, med ca. 34 årsverk, hvorav 4 årsverk for smittevernlege. Avdelingen er organisert i 3 seksjoner, Seksjon Rikshospitalet/Radiumhospitalet/Aker, Seksjon Ullevål og Seksjon for dekontaminering. I tillegg til smittevern ved Oslo universitetssykehus har vi også ansvar for Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Sør-Øst, Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering og Nasjonalt referanselaboratorium for Clostridioides difficile. Avdelingen samarbeider nært med Avdeling for mikrobiologi, Avdeling for infeksjonsmedisin og en rekke andre kliniske avdelinger og støtteavdelinger. Den som tilsettes vil primært ha sin arbeidsplass på Ullevål, men skal også bidra til smittevernet i hele Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst.

 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene omfatter alle aspekter av forebygging og kontroll av helsetjenesteassosierte infeksjoner ved Oslo universitetssykehus, inkludert de regionale og nasjonale oppgavene som avdelingen er tildelt. Forebygging av infeksjoner etter kirurgiske inngrep, forebygging av blodbaneinfeksjoner og forebygging av infeksjoner med resistente mikroorganismer, inkludert antibiotikastyring, er noen prioriterte satsingsområder de nærmeste årene. Avdelingen arbeider også aktivt med å ta i bruk atferds- og implementeringsvitenskap i virksomheten.

Kvalifikasjoner:

  • Søkere bør være spesialist i medisinsk mikrobiologi eller infeksjonssykdommer, men andre spesialiteter, som indremedisin, kirurgi, pediatri, anestesiologi og epidemiologi kan også være aktuelle
  • Erfaring fra smittevernarbeid vektlegges. Forskningskvalifikasjoner og -erfaring er ønskelig
  • Norsk autorisasjon som lege

Personlige egenskaper:

Evne til tverrfaglig formidling og kommunikasjon, samarbeid og innovasjon vektlegges.

Vi tilbyr:

  • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et bredt og spennende fagmiljø
  • Gode muligheter for kompetanseutvikling
  • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår
  • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift
  • Fleksibel arbeidstid