• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  28.06.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0277, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4655814
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
 • Oppdatert 04.06.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Forsvaret

Smidig coach - Cyberforsvarets digitaliseringsavdeling

Har du erfaring med å istandsette organisasjoner for smidig utvikling? Trigges du av muligheten til å være med på å påvirke en stor tradisjonell organisasjon i en mer smidig retning?

Cyberforsvarets digitaliseringsavdeling (CDA) ble opprettet 1.januar 2022 for å fremme bruk av smidig arbeidsmetodikk innen programvareutvikling i forsvarssektoren. Avdelingen skal sikre at Cyberforsvaret tar en aktiv rolle som rådgiver, pådriver og tilrettelegger for digital utvikling og innovasjon i forsvarssektoren. Cyberforsvarets digitaliseringsavdeling skal støtte Forsvarets avdelinger i å identifisere, utvikle og realisere digitaliseringstiltak gjennom nye prosjekter, eller ved videreutvikling av den eksisterende tjenesteporteføljen med bruk av smidig utviklingsmetodikk.
 
Hos oss vil du få en sentral rolle som smidig coach på flere nivåer i organisasjonen. Du vil bli en viktig brikke i å fremme kunnskap om smidig arbeidsmetodikk, både i selve produktteamene og gjennom nettverk, rutiner og strukturer for skalert smidig satsing i Forsvaret generelt. Du vil jobbe tett sammen med brukersiden, og vil dermed måtte utvikle forståelse for Forsvarets virksomhetsprosesser og ha svært gode samarbeidsevner. Tjenestested er Oslo.
 
CDA er i startfasen av smidig organisering, men har etablert en rekke kryssfunksjonelle produktteam på tvers av fagområder mellom forretning og IT, og i tett samarbeid med brukerne. I tillegg til en betydelig eksisterende IKT-portefølje, har en viktig motivasjon bak opprettelsen av CDA vært å styrke forsvarssektorens evne til å etablere og videreutvikle tverrgående arenaer og prosesser på tvers av avdelings- og etatsgrenser. CDA er derfor en sentral pådriver for å kunne innføre smidige metoder i Forsvaret og ikke minst sikre at satsingen på tverrfaglige team kan skaleres.
 
Du ønsker å utvikle deg selv og være med på å løfte Forsvarets IKT-løsninger inn i fremtiden. Sikre informasjons- og kommunikasjonstjenester i både operasjoner og vårt daglige virke er viktigere enn noen gang. Forsvarssektoren står ovenfor en omfattende digitalisering og modernisering med en betydelig investeringsvirksomhet innen IKT.

For ytterligere informasjon om Cyberforsvaret og Forsvaret generelt, se www.forsvaret.no
 
Cyberforsvaret er stadig i endring og arbeidsområdet kan forandres dersom organisatoriske forhold tilsier det.

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeide med å etablere og forbedrede smidige prosesser på team og ledelsesnivå
 • Utvikle modenhet i produktteam hos bruker og på teknisk side
 • Utvikle modenhet for ledere og forretningseiere
 • Være pådriver for smidig metodikk hos brukeren og teknisk side
 • Ha nær kontakt med brukermiljøene i Forsvaret for å kunne jobbe med skalert smidig på kryss og tvers av fagmiljøer
 • Aktiv rolle i «LACE» teamet i Forsvaret
 • Kurs og veiledning i verktøy som støtter opp under ALM
 • Støtte avdeling og produktområder med kompetanseheving innen smidig metodikk

Det er mulig å påvirke arbeidsoppgavene og innholdet i rollen. Som smidig coach har man med andre ord frihet til å jobbe med smidig metode på den måten man selv mener er mest effektiv.

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på minimum bachelornivå
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering, kompensere for manglende formell utdanning
 • Minimum 2-års erfaring med teknologiutvikling, prosessarbeid og organisasjonsutvikling i stillinger hvor smidig metode har vært sentralt
 • God erfaring med å lede/coache smidige teams, inkludert opplæring og oppfølging
 • Kjennskap til smidige rammeverk
 • Må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og NATO Secret før tiltredelse

Det er ønskelig med:

 • Utdanning på masternivå
 • Relevante sertifiseringer innen et av fagområdene (SAFe, SCRUM, Prince2 Agile, Lean osv)
 • God teknisk forståelse
 • God kjennskap og interesse for teknologiske trender
 • God formidlingsevne

Personlige egenskaper:

 • Lidenskapelig opptatt av teknologi og ledelse, med ønske om å utvikle dette
 • Du er nysgjerrig og har en indre driv for faget
 • Du er resultatorientert, bidrar til å sette mål og har god gjennomføringsevne
 • Du er løsningsorientert med evne til å stille klare krav
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Vi tilbyr:

 • En utfordrende og interessant arbeidshverdag preget av kontinuerlig læring i et faglig sterkt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver kode 1364, ltr 72- 82  kr 689 100- 888 200 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

   

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  28.06.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0277, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4655814
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
 • Oppdatert 04.06.2022