Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Smertesykepleier

Offentlig forvaltning

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det!


Om oss:

Vi har en ledig fast 80% stilling som smertesykepleier, med for tiden arbeidstid på dagtid.
Akutt smerteteam (AST) sin hovedoppgave er implementering av oppdatert smertebehandling og konsultativ virksomhet ved akutte og kroniske smertetilstander ved Bærum Sykehus. AST er involvert i behandling av pasienter med komplisert postoperativ smerte, kronisk smerteproblematikk og smerte i forbindelse med kreftsykdom.
AST planlegger og gjennomfører opplæring for sykepleier og leger via undervisning, e-læring og annen foredragsvirksomhet. Bærum sykehuset har etablert smertegruppe som AST koordinerer.  
AST holder et faglig høyt nivå og holder seg oppdatert på det siste innfor smertebehandling, og deltar i SmerteReg.
AST jobber kontinuerlig for å forbedre og videreutvikle oss.

Bærum sykehus er et akuttsykehus med traumefunksjon. Vi har 11 operasjonsstuer ved Sentraloperasjon og 4-5 stuer på Dagkirurgen. Det utføres operasjoner innen gastroenterologi, gynekologi/sectio, ortopedi, generell kirurgi, urologi og plastikk kirurgi. Vi utfører ca 9000 planlagte og øyeblikkelig hjelp operasjoner i året. 

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Yte pasientbehandling
 • Jobbe i team og  ha et tett samarbeid med anestesileger 
 • Samarbeide med Palliativ team
 • Undervise om smerter og smertebehandling
 • Oppdatere og implementere retningslinjer innen smertebehandling

Kvalifikasjoner:

Vi trenger deg som:

 • Er spesialsykepleier, gjerne anestesisykepleier
 • Har bred klinisk erfaring og stor interesse for smertebehandling 
 • Kan gjøre deg forstått på norsk eller annet skandinavisk språk. Både muntlige og skriftlige ferdigheter er nødvendig.

 

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som:

 • Er opptatt av å holde deg faglig oppdatert
 • Er kvalitetsbevisst og serviceinnstilt overfor så vel kollegaer som pasienter
 • Har godt humør og trives med utfordrende oppgaver
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Mulighet for å delta på kurs i inn og utland
 • Hyggelig og godt arbeidsmiljø
 • Bærum sykehus er et flott sykehus, og har nærhet til både marka og sjøen
 • Velferdsgoder som hytteleie, kulturtilbud, bedriftsidrett - et stort og variert tilbud
 • God opplæring til nye kolleger, gjennom egne kompetanseplaner for nyansatte og ledere.
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger.
 • Velkommen som søker til en travel og meningsfylt arbeidsdag!