• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  25.06.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3920899
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Skolevaktmester

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Foss videregående skole har ca. 700 elever fra rundt 50 ungdomsskoler, og er en av Oslos best søkte skoler.  Skolen har i overkant av 100 tilsatte. Vi tilbyr to utdanningsprogram: Studiespesialisering med programområdene realfag og språk, samfunnsfag og økonomi og Musikk, dans og drama med programområde musikk.
Foss videregående skole ligger på Grünerløkka, sentralt i Oslo, og kjennetegnes av et høyt ambisjonsnivå og høy trivsel blant lærere og elever. Dette skaper et unikt og godt miljø blant elevene. Vi har flere ulike elevaktiviteter som binder elevene sammen; revyen er en sentral del i dette der både elever fra musikk og studiespesialisering deltar.
På programområdet realfag samarbeider elever og ansatte tett på flere arenaer for å sikre stimulerende læringsmiljø som gir høyt læringsutbytte for elevene våre.

Høsten 2021 overtar skolen nye lokaler i Vulkan 19 i ca. 5 minutters gangavstand fra hovedbygget på Foss. Vi søker nå skolevaktmester med hovedansvar for den daglige driften av skoleanlegget på Vulkan  Skolevaktmester på avdelingen på Vulkan vil samarbeide med skolevaktmester som har ansvar for hovedbygget på Foss, og det kan være aktuelt å fordele arbeidsoppgaver,  slik at det kan påregnes at noen oppgaver også vil utføres på Foss og at man i det daglige arbeidet overtar oppgaver for hverandre ved fravær.

Stillingen som skolevaktmester innebærer blant annet tilsyn med at skolebygninger, tilhørende uteområder, og de tekniske installasjonene som tilhører
byggene, til enhver tid er i tilfredsstillende stand, dette i samarbeid med utleier.

Skolevaktmester har en viktig rolle i å sikre at elever og ansatte har et arbeidsmiljø som fremmer trivsel og læring.

   
 

Arbeidsoppgaver:

Tilsyn, drift og vedlikehold av bygg og tekniske anlegg
Ivareta helse, miljø og sikkerhet (HMS) innen eget ansvarsområde, delta i skolens
AMU når fysisk arbeidsmiljø drøftes.
Internkontroll, avvikshåndtering og oppfølging av drifts,- og serviceavtaler
Bistå med håndtering av skolens kildesortering
Ansvar for farlige kjemikalier som benyttes til drift og renhold av bygg
Utføre nødvendige, praktiske oppgaver knyttet til skolens drift
Bistå eksternt personell ved service på aktuelle bygg
Være en synlig voksenperson og bidra til et godt skolemiljø

Kvalifikasjoner:

Relevant fagbrev, gjerne byggdrifterfaget
God digital kompetanse
Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
Kunnskap om, og erfaring med brannvarslingssystemer, sikkerhets-og låsesystemer
Kjennskap til interkontrollrutiner og systemer
Realkompetanse/lang erfaring kan erstatte fagbrev.

Personlige egenskaper:

Gode samarbeidsevner

Fleksibel
Serviceinnstilt
Stor arbeidskapasitet
Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi ønsker at alle ansatte på Foss fremstår som trygge, vennlige og tydelige voksenpersoner i møtet med våre elever, foresatte og andre ansatte. 

Vi tilbyr:

Muligheter for kompetanseutvikling, fagspesifikke kurs
Selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver
Gode pensjons,- og forsikringsordninger
Lønn og arbeidsvilkår fastsatt i lov-og avtaleverk  
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  25.06.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3920899
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune