Ledig stilling

Kristiansund kommune

Skolesekretær

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig 80 % fast stilling som skolesekretær.

Stillingen er for tiden fordelt med 40 % på Dale barneskole og 20 % på henholdsvis Rensvik barneskole og Frei barneskole. Alle skolene ønsker stedlig tilstedeværelse.

Arbeidsområder

 • sentralbord, post og arkiv
 • oppdatere elevopplysninger og annet i skoleadministrativt system
 • kontroll og attestering av fakturaer
 • innkjøp, administrere elevskyss og andre administrative oppgaver
Kvalifikasjonskrav
 • relevant fagbrev
 • relevant erfaring kan kompensere for utdanning.
 • god digital kompetanse
 • god formidlingsevne i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig 
Ønskelige kvalifikasjoner 
 • erfaring fra kontor- og administrative oppgaver 
Personlige egenskaper 
 • god kommunikasjons - og samarbeidsevne
 • fleksibel
 • engasjert og løsningsorientert
 • selvstendig
 • effektiv, strukturert og nøyaktig

Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • dekning av flytteutgifter etter vedtatte retningslinjer
 • gode pensjonsordninger. Se mer om pensjonsordningen som gjelder for deg her: KLP 
Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.