Ledig stilling

Holmestrand kommune

SkoleLOS/miljøveileder – 2 prosjektstillinger

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Holmestrand kommune har to ledige prosjektstillinger som skoleLOS/miljøveileder i 100 % stilling. Vi søker deg som kan følge opp elever med alvorlig skolefravær i aldersgruppen 10-16 år og som kan arbeide miljøterapeutisk med barn og familier. Stillingene er ledig omgående.

Om stillingene

Dette er nyopprettede prosjektstillinger som varer i to å. Stillingene er organisert i programområdet Oppvekst og knyttet til kommunens Nærværsteam som ledes av PP-tjenesten. SkoleLOSene arbeider generelt forebyggende, med grupper og individuelt med ungdom, samt samarbeider med skolene, skolehelsetjenesten, barneverntjenesten og PPT. Stillingene innebærer fleksibel arbeidstid med noe dag og kveldsarbeid.

PP-tjenesten i Holmestrand har kontorlokaler i Holmestrand sentrum.

Arbeidsoppgaver

 • Motivere og veilede barn og ungdom med alvorlig skolefravær tilbake til skolen
 • Samarbeide tett med ungdommens foreldre eller andre omsorgspersoner i arbeidet med å understøtte ungdommens skolegang
 • Bidra til trygge relasjoner mellom elev og skole og styrke ungdommens skoletilknytning med fokus på trivsel og mestring
 • Møte elevene på ulike arenaer og bistå i skole-hjem-samarbeidet.
 • Bidra til å bedre skoleprestasjonene og bistå i overgangen til videregående opplæring
 • Samarbeide med andre tjenesteytere i alvorlig skolefraværssaker og i kommunenes generelle forebyggende arbeid.
 • Legge til rette for videreføring av arbeidet utover tilskuddsperioden i form av å bygge rutiner og kompetanse på oppfølging av skolefravær sammen med skole og PPT
 • Generelt familie -og nettverksarbeid
 • Kartlegging og endringsarbeid i familier med ønske bedre samspill og økt foreldrekompetanse
 • Veiledning og kursing av foreldre og barn/ungdom, samt samarbeidspartnere
 • Skriftlig dokumentering av arbeidet
 • Delta i intern og ekstern veiledning

Kvalifikasjoner

 • 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning og/eller pedagogisk/psykologisk utdanning. Annen relevant utdanning kan bli vurdert.
 • Tilleggskompetanse i form av relevant videreutdanning og/eller sertifisering ut i fra tjenestens kompetanse behov vil bli vektlagt
 • Erfaring fra veiledningsarbeid med barn og familier
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • Gode norskkunnskaper, og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Kunnskap om å bruke IKT verktøy
 • Førerkort klasse B og disponerer egen bil
 • Tilfredsstillende politiattest ved tiltredelse

Om deg

Vi søker deg som er en tydelig voksen. Du må være engasjert, løsningsorientert og god til å se elevens og familiens ressurser. Du har god relasjonskompetanse, gode samarbeidsevner og er fleksibel. Det er viktig at du er positiv til å ta fatt på krevende arbeidsoppgaver selvstendig eller i team. Du har høy egenmotivasjon og interesse av å jobbe med barn og unge som trenger en LOS, -og med miljøterapeutisk endringsarbeid i familier. Du liker varierte arbeidsoppgaver og er innstilt på å bidra der det trengs, liker utfordringer og er løsningsorientert. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Mulighet til å være med å utvikle et nytt tjenestetilbud i Holmestrand kommune
 • Faglig og sosialt fellesskap blant engasjerte og allsidige medarbeidere
 • Gode muligheter for faglig utvikling, veiledning og videreutdanning
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid, noe kvelds- og helgearbeid må påregnes

Lønn i henhold til avtale/tariff. Medlemskap i god pensjonsordning i KLP. Fra lønnen trekkes to prosent innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i h.h.t. offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søkeren varsles om dette.