Ledig stilling

Eigersund kommune

Skolelos i Lund

Offentlig forvaltning

Dalane barnevern en en interkommunal barneverntjeneste med Eigersund som vertskommune, Lund og Sokndal som deltakerkommuner.  Bjerkreim inngår i tillegg i barnevernsvaktordningen tjenesten har ansvar for. 

Stillingen som Skolelos er en 3-årig prosjektstilling for Lund kommune, og tiltaket er utviklet på oppdrag fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Skolelos er et tiltak for det kommunale barnevernet, og ansettelse skjer gjennom Eigersund kommune og Dalane barnevern. Det daglige arbeidet vil i hovedsak gjennomføres i Lund kommune, med noe veiledning og møtevirksomhet i Egersund.  

Arbeidsoppgaver:

Skolelos er et kunnskapsbasert hjelpetiltak som skal øke skolegjennomføring blant ungdom med barnevernstiltak i hjemmet. Målet med Skolelos er å bedre ungdommens skolesituasjon, og øke skolegjennomføringen blant ungdom i alderen 12-18 år.

 • Skolelos gjennomgår opplæring og faglig veiledning under prosjekt fra Bufdir. Det gjennomføres i tillegg faste treff med andre skoleloser
 • Tett og individuelt rettet oppfølging av ungdom. Tiltaket er frivillig og vektlegger medvirkning og selvbestemmelse.
 • Samarbeid med skole
 • Samarbeid med foreldre og andre hjelpere/ samarbeidspartnere rundt ungdommen
 • Være en støtteperson for ungdommen i møte med ulike offentlige tjenester
 • Støtte opp opp aktiviteter som leder til mestring innenfor ordinær skole og ordinær aktivitet.
 

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3 årig utdanning fra høyskole- eller universitet som barnevernspedagog, sosionom, vernepleier eller lærer.
 • Relevant videreutdanning vektlegges positivt.
 • Erfaring fra oppfølging av ungdom
 • Førerkort kl.B
 • Skolelos må disponere egen bil

Personlige egenskaper:

 • Engasjert i tett oppfølging av ungdom, hvor relasjon, tid og fleksibilitet er viktig
 • Gode samarbeidsevner, og bidra positivt i samarbeidet rundt ungdommen
 • Evne til å arbeide selvstendig, ta initiativ og drive arbeidet fremover
 • Innstilt på å være med å utvikle Skolelos ordningen
 • Du må like utfordringer, være engasjert, løsningsorientert og beslutningsdyktig
 • Evne til å ta ansvar for egen utvikling og tilegne deg ny kunnskap
 • Du må ha gode kommunikasjonsferdigheter og fremstå klar og tydelig
 • Det kreves gode norskkunnskaper, og både skriftlig og muntlig fremstillingsevne vil bli vektlagt i ansettelsesprosessen

Vi tilbyr:

 • Dersom den som tilsettes allerede har et tilsettingsforhold i Lund kommune vil en kunne få innvilget permisjon
 • Gode pensjonsordninger
 • En spennende, variert og faglig utfordrende arbeidsplass i et godt arbeidsmiljø
 • Nært samarbeid med et bredt fagmiljø i en organisasjon i utvikling
 • Forsikringsordninger (gruppeliv, yrkesskade og fritidsulykke)

Vi gjør oppmerksom på at søkerlister til stillinger er omfattet av offentlighetsloven. Dersom du ønsker å bli unntatt fra offentlig søkerliste, må du oppgi det i søknadsprosessen med begrunnelse.