Ledig stilling

Eigersund kommune

Skolelos

Offentlig forvaltning

Dalane barnevern en en interkommunal barneverntjeneste med Eigersund som vertskommune, Lund og Sokndal som deltakerkommuner.  Bjerkreim inngår i tillegg i barnevernsvaktordningen tjenesten har ansvar for. Dalane barnevern har hovedkontor i Egersund, men disponerer kontorer i Lund og Sokndal som anvendes ved behov. 

Stillingen som Skolelos er 1-årig prosjektstilling for Lund kommune. Dersom den som tilsettes allerede har et tilsettingsforhold i Lund kommune vil en kunne få innvilget permisjon. Skolelosen skal ha assisterende barnevernleder Gunn Helen Ege som nærmeste leder. Veiledning og noe møtevirksomhet vil være lagt til Egersund.  Det øvrige arbeidet vil i all hovedsak gjennomføres i Lund med skolene som hjemmearena.   

Arbeidsoppgaver:

SKolelos er et tiltak for det kommunale barnevernet, utviklet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Målet med Skolelos er å bedre skolesituajonen og øke skolegjennomføringen blant ungdom i alderen 12-18 år som har barnevernstiltak i hjemmet.  

 • Skolelosen skal ha nær dialog med den aktuelle ungdommen og hans/hennes hjelpere (foresatte, kontaktlærer og andre)
 • Vektlegger medvirkning og selvbestemmelse - ungdommen skal alltid holde "rattet"
 • Arbeider for at ungdom kommer raskt ut i ordinær aktivitet ved hjelp av metodikk utarbeidet for skolelos ordningen.

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3 årig utdanning fra høyskole- eller universitet som barnevernspedagog, sosionom, vernepleier eller lærer.
 • Relevant videreutdanning vektlegges positivt.
 • Erfaring fra oppfølging av ungdom
 • Førerkort kl.B

Personlige egenskaper:

 • Engasjert i oppfølging av enkeltelever
 • Gode samarbeidsevner, både internt og eksternt, og kunne bidra positivt i jobbfellesskapet
 • Evne til å kunne arbeide selvstendig og ta initiativ til oppgaver som må gjennomføres
 • Innstilt på å være med å utvikle Skolelos ordningen
 • Du må like utfordringer, være engasjert, løsningsorientert og beslutningsdyktig
 • Evne til å ta ansvar for egen utvikling og tilegne deg ny kunnskap
 • Du må ha gode kommunikasjonsferdigheter og fremstå klar og tydelig
 • Det kreves gode norskkunnskaper, og både skriftlig og muntlig fremstillingsevne vil bli vektlagt i ansettelsesprosessen

Vi tilbyr:

 • Gode pensjonsordninger
 • En spennende, variert og faglig utfordrende arbeidsplass i et godt arbeidsmiljø
 • Nært samarbeid med et bredt fagmiljø i en organisasjon i utvikling
 • Forsikringsordninger (gruppeliv, yrkesskade og fritidsulykke)

Vi gjør oppmerksom på at søkerlister til stillinger er omfattet av offentlighetsloven. Dersom du ønsker å bli unntatt fra offentlig søkerliste, må du oppgi det i søknadsprosessen med begrunnelse.