Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Skolekonsulent

Smiodden skole er en ungdomsskole som ligger i Kvernevik i Madla bydel, skolen har rundt 220 elever og 26 ansatte.

Vi søker etter en strukturert, utadvendt og humørfylt skolekonsulent  

Vi på Smiodden er opptatt av å utvikle oss i fellesskap, skape trivsel ogmestring i et inkluderende miljø. Skolekonsulenten har en svært viktig brikke i dette fellesskapet og inngår som en naturlig samarbeidspartner og støttespiller i samarbeidet med ledelsen, lærerne, elevene og de foresatte.  

Menneskeverdet er grunnfjellet i vårtpedagogiske arbeid, og i fellesskap arbeider vi for å skape trygge ogselvstendige elever, som føler seg sett, tatt på alvor og inkludert. Måten vi driver skolen på har gitt oss gode resultater i ulike elevundersøkelser. Gjennomgående bekrefter elevene våre at de er motiverte,opplever stor grad av støtte fra de ansatte og føler en reell medvirkning iegen skolehverdag og læringsprosess. Dette arbeidet videreføres og styrkes tilhøsten blant annet gjennom MOT-programmet vårt og i kollektiveutviklingsprosesser.    

Arbeidsoppgaver:

Oppgaver knyttet til daglig drift, bestillinger og forefallende kontorarbeid vil ligge til stillingen.

Ansvarlig for å føre fast og variabel lønn, samt sykefravær.

Ajourholde, registre og administrative systemer knyttet til elever og ansatte. 

Postmottak, journalføring og digitale arkivtjenester.

Betjene telefon og andre henvendelser.

Bidrai et bredt utvalg merkantile prosesser på skolen. 

Inngå i ulike samarbeidsgrupper knyttet til drift og utvikling av skolen.

Kvalifikasjoner:

God kjennskap til regnskap, budsjett og lønn.

Beherske ulike administrative system, som f. eks VIGILO, skoleadministrasjon og Public 360.

Erfaring som skolekonsulent vil bli vektlagt.

Dersom du har annet morsmål enn norsk, så må du dokumentere at du har språknivå B1.

Personlige egenskaper:

  • Du er vennlig og serviceinnstilt.
  • Du er liker å jobbe tett med mennesker, både elever og ansatte.
  • Du har et positivt elevsyn, og er glad i ungdom.
  • Du er innstilt på å lære nye ting.
  • Du er nøyaktig og strukturert.
  • Du kan jobbe godt selvstendig, samtidig som du har gode samarbeidsevner.
  • Du er fleksibel, og håndterer hektiske og utfordrende situasjoner. 
 

Vi tilbyr:

En spennende og variert arbeidshverdag i tett samspill med elever og voksne.

En kjekk arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø.

Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor skoleadministrasjon.

Samarbeid med andre skolekonsulenter. 

Stillingskode og lønn i henhold til gjeldende tariff etter utdanning og ansiennitet.