Skolefaglig rådgiver

Nordre Land kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det er ledig en 100% stilling som skolefaglig rådgiver i Nordre Land kommune fra 01.08.21.  

Det er et godt etablert skoleledernettverk i kommunen i dag, og et utstrakt samarbeid på tvers av skoler og andre støttetjenester i kommunen. Som skolefaglig rådgiver vil du også delta inn i regionalt nettverk for skoleeiere i Gjøvikregionen.

I Nordre Land-skolen har vi høye ambisjoner på elevenes vegne, og vi søker en skolefaglig rådgiver som er strukturert, selvstendig og med god kjennskap til grunnskolens mandat. Den som ansettes må ha forståelse for sammenhengen mellom god administrasjon og elevenes læringsutbytte. Vedkommende må kunne delta i koordinering av felles utviklingsprosesser i avdeling for tjenesteutvikling 0-24.

Arbeidsoppgaver:

 • Koordinere felles utviklingsarbeid på tvers av skolene i kommunen
 • Kontaktperson for universitet/ høgskolesektoren i ordning for desentralisert kompetanseutvikling
 • Bistå skolene i krevende saker
 • Løse administrative oppgaver i 0-24, herunder saksbehandling, vedtak, oppdatere rutiner og prosedyrer, informasjon og kommunikasjon, kompetanseplaner og videreutdanning, bistå i grunnlag for politiske saker m.m.
 • Deltakelse i tverrfaglige samarbeidsarenaer
 • Aktiv deltaker i skolelederteam på tvers av skolene i NLK og i regionalt nettverk for skoleeiere
 • Andre oppgaver innenfor tjenesteutvikling 0-24 kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høgskoleutdanning, gjerne på masternivå
 • Erfaring med kvalitetsutviklingsprosesser og god kjennskap til fagfornyelsen
 • God kjennskap til lovverket som regulerer skolen, eller evne til raskt å sette seg inn i dette
 • Erfaring med offentlig forvaltning/ saksbehandling er ønskelig
 • Gode skriftlige og muntlige formuleringsevner

Egenskaper:

 • Strukturert og effektiv med evne til å takle stress
 • Fleksibel og med interesse for videreutvikling
 • Være trygg på seg selv i møte med andre og ha tydelig og åpen kommunikasjon
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

For stillingen gjelder:

 • Vitnemål og attester skal ikke oversendes, men medbringes ved evt. intervju
 • Tilsettingsvilkår i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler
 • Politiattest i henhold til opplæringsloven § 10-9 må fremlegges før tiltredelse.

 

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig.  Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. 

Som forebyggende datasikkerhetstiltak orienterer vi om at vi aldri vil be om BankID-informasjon på noe som helst tidspunkt i søknadsprosessen.