• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  12.05.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3780044
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Skoleassistent AKS

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

På Rustad skole skal elevene ha det trygt, trives, lære å samarbeide, undre seg og oppleve mestring. De skal møte trygge, rause voksne og de skal lære på ulike måter og arenaer med fokus på dialog og forståelse av egen læring. For at elevene skal få et godt grunnlag for å mestre livet sitt videre satser vi på utvikling av ferdigheter i lesing, skriving, regning, digital kompetanse og muntlige ferdigheter.

Fra elevene kommer på skolen og på AKS til de forlater oss etter 7.trinn skal de oppleve at vi ønsker å ha dem her, og de skal oppleve voksne som modellerer både i læring og danning. Elevene skal utvikle forståelse for andre mennesker, religioner, bakgrunner, samfunnet og miljøet vi lever i, og de skal utvikle nysgjerrighet, skaperglede og kritisk tenking. Elevene skal få kompetanse i fagene og kunne se sammenhenger på tvers av fag.

Elevene på Rustad skal oppleve å bli hørt og få medvirke, og de skal øve på å ta ansvar for seg selv og sine handlinger. Hver og en skal få mulighet til å utvikle sine evner og personlighet, og de skal få støtte til å danne seg et godt selvbilde. Ansattes handlinger skal alltid være til elevens beste.

Rustad skole har rundt 500 elever med 3-4 paralleller per trinn, mer enn 40 ulike språk og om lag 90 ansatte. Skolen ligger inntil Østensjøvannet og Østmarka. Skolen har svømmebasseng og skolehage som er i bruk hele året. Elevene har tilgang til kunstgressbane. Om vinteren benytter elevene akebakker, skiløyper og skøytebane som en del av skolens uteområde. Skolens nærmiljø er en sentral læringsarena på alle trinn.

Aktivitetsskolen er et lærerikt, morsomt og trygt sted for elever på 1.-4.trinn. Personalet på AKS har tett samarbeid med skolens lærere, og tilbyr et variert utvalg av aktiviteter hvor elevene får både faglig støtte og fysiske utfordringer.

Sammen er vi ansvarlige for å skape et godt læringsmiljø for elevene og et tilsvarende godt arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi er Rustadlaget og alle medarbeidere utgjør en forskjell for elevene våre.

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i det direkte arbeidet med barna og deres aktiviteter/læring
 • Gruppe-/klasseledelse
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere læringsstøttende aktiviteter og kurs med barna
 • Medvirke til å skape et positivt lærings- og lekemiljø ute og inne
 • Ta sin del av det praktiske arbeidet på basen og følge oppsatt arbeidsfordeling/dagsplan
 • Du må følge opp rammeplanen og lokal plan
 • Samarbeide med andre ansatte for å lage trygge rammer rundt barna
 • Være engasjert og tilstede på personalmøter og basemøter
 • Være serviceinnstilt ovenfor foresatte

Kvalifikasjoner:

 • Du må ha fullført videregående opplæring
 • Erfaring med barn og unge er ønskelig
 • Du må snakke godt norsk
 • Fint hvis du har kjennskap eller kompetanse innen et eller flere av målområdene i rammeplanen, (f.eks. innen kunst, kultur og kreativitet, natur, teknikk og miljø, fysisk aktivitet og lek eller mat og helse)
 • Det er ønskelig at du kan bruke pc og digitale verktøy

Personlige egenskaper:

 • Du må være god til å bygge relasjoner med elevene
 • Du må være glad i barn, se barns behov og kunne sette grenser
 • Være en omsorgsperson, ha nærhet til og omtanke for enkeltbarn
 • Være et godt forbilde gjennom å formidle riktige holdninger og verdier
 • Du må ønske å være del av et team
 • Du må være fleksibel
 • Du må være strukturert og presis
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • En trygg arbeidsplass
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Varierte arbeidsdager
 • Det kreves godkjent politiattest
 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  12.05.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3780044
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune