Detaljer


Skogsforvalter

Seksjon park og natur søker etter deg som ønsker å jobbe med skogforvaltning i kommunene Sola, Randaberg og Stavanger. Arbeidssted vil være Park og vei i Stavanger kommune, med en dag i uken tilknyttet landbruks- og havbrukskontoret på Judaberg.

Park og vei jobber for å gjøre Stavanger til en grønnere by med rikt naturmangfold og med attraktive uteområder for friluftsliv. Park- og naturseksjonen er en av fem seksjoner i Park og vei og har 12 ansatte innen forvaltning. Stavanger botaniske hage med 4 ansatte og Stavanger friluftssenter med 5 ansatte er også en del av seksjonen. 

 

Arbeidsoppgaver

Vi har store oppgaver med å utvikle fremtidens klimatilpassede skoger. Vi skal etablere en ny stilling som gjennomfører treslagsskifte i friluftskogene til økt naturmangfold og opplevelsesverdi. 
Stillingen skal stimulere til frivillig dugnadsvirksomhet i kommunale friområder og ivareta de offentlige oppgavene etter skogloven.  

 

Arbeidsoppgaver
-          Ansvar for forvaltning og drift av kommunale skogsområder. Overvåke skogens helsetilstand i kommunen.
-          Kontrollere og godkjenne utbetalinger av skogfond og tilskudd. Rapportering til overordnet myndighet.
-          Faglig bistand og rådgivning til skogeiere og utarbeidelse av lokale planer for kommunal skogforvaltning.
-          Bidra i utformingen av arealplaner med hensyn til skog-, naturmangfold- og friluftsverdier.
-          Saksbehandling innen skog og friluftsliv. 

Kvalifikasjoner
Bachelor-/mastergrad innen skogforvaltning. Kandidater med utdanning innen naturforvaltning, viltforvaltning, biologi eller lignende kan være aktuelle. Det er en fordel om du har erfaring med offentlig saksbehandling og forvaltning. Praksis og annen kompetanse kan kompensere for utdanningsnivå.
Personlige egenskaper
Vi søker deg som har skogfaglig bakgrunn og som synes det er spennende å utvikle fremtidens skoger, og som ønsker å ivareta de grønne verdiene. Du er god til å kommunisere, engasjere og samarbeide. Du blir inspirert og motivert av å jobbe med naturmangfold, naturopplevelser, dialog med grunneiere og samarbeid med frivillige. 
Vi tilbyr
Et godt arbeidsmiljø hvor du får en unik mulighet til å påvirke utviklingen av kommunens skog- og friområder. Gode og kompetente medarbeidere. Et motiverende samfunnsoppdrag, der jobben vi gjør betyr mye for kommunens innbyggere. En faglig interessant stilling. Gode muligheter for faglig oppdatering og utvikling. Attraktiv arbeidstidsordning. Lønn etter avtale.