Ledig stilling

Eigersund kommune

Skogbrukssjef

Offentlig forvaltning

Eigersund kommune har ledig stilling som skogbrukssjef med tiltredelse i januar 2023.

De fire Dalane-kommunene Eigersund, Bjerkreim, Lund og Sokndal har inngått et vertskommunesamarbeid for felles skog- og viltforvaltning. Vertskommunesamarbeidet vil ledes av den nye skogbrukssjefen og vil bli startet opp etter at vedkommende er tilsatt. Det vil også bli lyst ut en nyopprettet stilling som rådgiver vilt- og skogforvaltning som vil være organisatorisk plassert under skogbrukssjefen. 

Dalane er betegnelsen for de fire sørligste kommunene i Rogaland. Dalaneregionen består av kommunene Eigersund, Bjerkreim, Lund og Sokndal.

Dalaneregionen har et totalareal på 1786 km2, der det produktive skogarealet er 236 km2. Det ble i 2021 avvirket rundt 25.000 m3 med skog. I tillegg til småviltjakt, blir det også drevet jakt på hjortedyrene; elg, hjort og rådyr.

Eigersund kommune ligger sentralt til i Sør-Rogaland. Kommunen har omkring 15.000 innbyggere og kjennetegnes av mange, varierte kvaliteter. Vi har en ung befolkning med mange nasjonaliteter. Vi har et yrende kulturliv og flotte friluftsområder. Kommunen har et aktivt og innovativt næringsliv og en sterk kulturhistorie. 

For mer informasjon se www.eigersund.kommune.no

 

Arbeidsoppgaver:

 • Stillingen som skogbrukssjef innebærer interessante og selvstendige oppgaver, innenfor skog- og viltforvaltning. Kjerneoppgaver som skogbrukssjef vil være veiledning og saksbehandling etter skoglov, herunder skogsvegbygging, forvaltning og kontroll av økonomiske virkemidler og veiledning mot skognæringen med hovedvekt på langsiktig ressursoppbygging, samt øvrige landbruks- og miljørelaterte lover. Skogbrukssjefen har ansvar for hjorteviltforvaltningen. Skogbrukssjefen har også ansvar for kommunale skoger. 
 • Dette er en stilling som krever mye oppsøkende arbeid med rådgiving til grunneiere om praktisk skogbruk. Dette innebærer stor fleksibilitet og ansvar, også med tanke på kontorsted.
 • Stillingene for felles skog- og viltforvaltning i Dalane skal betjene fire kommuner, Landbrukssenteret på Helleland vil være hovedkontoret med kontorfellesskap med ansatte innen jordbruk. Fysisk oppmøte og tilstedeværelse i Bjerkreim, Lund og Sokndal etter behov.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere skogfaglig utdannelse, eller annen relevant utdanning. Søkere uten høyere utdanning, men med lang relevant erfaring vil bli vurdert.
 • Erfaring, kjennskap og interesse for viltforvaltning.
 • Erfaring fra offentlig sektor tilleggs vekt.
 • Den som får jobben må ha førerkort klasse B og disponere egen bil.

Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide selvstendig, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, fleksibilitet og personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Du bør ha interesse for å sette deg inn i faglige problemstillinger, se sammenhenger, utfordringer og muligheter, og ha evner til å støtte og motivere næringen og den aktive eier.
 • Vi ønsker en framtidsrettet og god tjeneste til brukerne, og at du bidrar til å utvikle skogbruksnæringen på en konstruktiv måte.
 • Du må ha god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr:

 • Varierte og interessante oppgaver.
 • Godt arbeidsmiljø sammen med dyktige medarbeidere i et bredt fagmiljø i avdeling Samfunnsutvikling.
 • Konkurransedyktige betingelser og lønn etter avtale med gode pensjons- og forsikringsordninger. 


Vi gjør oppmerksom på at søkerlister til stillinger er omfattet av offentlighetsloven. Dersom du ønsker å bli unntatt fra offentlig søkerliste, må du oppgi det i søknadsprosessen med begrunnelse.