Ledig stilling

Eigersund kommune

Skogbrukssjef

Offentlig forvaltning

Eigersund kommune har ledig 100 % stilling som skogbrukssjef for tiltredelse høsten 2022.

Dagens skogbrukssjef går etter planen av med pensjon i oktober, men endelig tidspunkt for avgang vil om nødvendig utsettes for å sikre periode med god overlevering og opplæring av den nye Skogbrukssjefen.


De fire Dalane-kommunene Eigersund, Bjerkreim, Lund og Sokndal har i juni en sak om vertskommunesamarbeid for felles skog- og viltforvaltning oppe til behandling. Et slikt vertskommunesamarbeid vil ledes av den nye Skogbrukssjefen. Hvis dette vedtas, vil det også lyses ut en stilling til som vil være plassert under Skogbrukssjefen. Så snart behandlingen er ferdig, vil annonseteksten oppdateres til å samsvare med vedtaket, slik at du som søker har oppdatert informasjon.


Dalane er betegnelsen for de fire sørligste kommunene i Rogaland. Dalaneregionen består av kommunene Eigersund, Bjerkreim, Lund og Sokndal.
Dalaneregionen har et totalareal på 1786 km2, der det produktive skogarealet er 236 km2. Det ble i 2021 avvirket rundt 25.000 m3 med skog. I tillegg til småviltjakt, blir det også drevet jakt på hjortedyrene; elg, hjort og rådyr.


Eigersund kommune ligger sentralt til i Sør-Rogaland. Kommunen har omkring 15.000 innbyggere og kjennetegnes av mange, varierte kvaliteter. Vi har en ung befolkning med mange nasjonaliteter. Vi har et yrende kulturliv og flotte friluftsområder. Kommunen har et aktivt og innovativt næringsliv og en sterk kulturhistorie. 
For mer informasjon se www.eigersund.kommune.no 

Arbeidsoppgaver:

Stillingen som skogbrukssjef innebærer interessante og selvstendige oppgaver, innenfor skog- og viltforvaltning. Kjerneoppgaver som skogbrukssjef vil være veiledning og saksbehandling etter skoglov, herunder skogsvegbygging, forvaltning og kontroll av økonomiske virkemidler og veiledning mot skognæringen med hovedvekt på langsiktig ressursoppbygging, samt øvrige landbruks- og miljørelaterte lover. Skogbrukssjefen har ansvar for hjorteviltforvaltningen. Skogbrukssjefen har også ansvar for kommunale skoger. 
 
Dette er en stilling som krever mye oppsøkende arbeid med rådgiving til grunneiere om praktisk skogbruk. Dette innebærer stor fleksibilitet og ansvar, også med tanke på kontorsted.
 
Stillingene for felles skog- og viltforvaltning i Dalane skal betjene fire kommuner, Landbrukssenteret på Helleland vil være hovedkontoret med kontorfellesskap med ansatte innen jordbruk. Fysisk oppmøte og tilstedeværelse i Bjerkreim, Lund og Sokndal etter behov.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere skogfaglig utdannelse, primært masternivå fra NMBU, eller annen relevant utdanning i kombinasjon med relevant erfaring kan tas i betraktning.
 • Erfaring, kjennskap og interesse for viltforvaltning.
 • Erfaring fra offentlig sektor tilleggs vekt.
 • Den som får jobben må ha førerkort klasse B og disponere egen bil.

Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide selvstendig, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, fleksibilitet og personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Du bør ha interesse for å sette deg inn i faglige problemstillinger, se sammenhenger, utfordringer og muligheter,
  og ha evner til å støtte og motivere næringen og den aktive eier.
 • Vi ønsker en framtidsrettet og god tjeneste til brukerne, og at du bidrar til å utvikle skogbruksnæringen på en konstruktiv måte.
 • Du må ha god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr:

 • Varierte og interessante oppgaver.
 • Godt arbeidsmiljø sammen med dyktige medarbeidere i et bredt fagmiljø i avdeling Samfunnsutvikling.
 • Konkurransedyktige betingelser og lønn etter avtale med gode pensjons- og forsikringsordninger. 

 

Vi gjør oppmerksom på at søkerlister til stillinger er omfattet av offentlighetsloven. Dersom du ønsker å bli unntatt fra offentlig søkerliste, må du oppgi det i søknadsprosessen med begrunnelse.