• Bedrift
  Sogndal kommune
 • Søknadsfrist
  24.07.2022
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  6856, SOGNDAL
  SOGNDAL
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4613648
 • Se her for andre jobber fra Sogndal kommune
 • Oppdatert 17.06.2022
Ledig stilling

Sogndal kommune

Skogbruksrådgjevar

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Skog i Sogn er eit felles fagmiljø for den kommunale skogforvaltinga i dei sju kommunane til Sogn regionråd. Samarbeidet har tre stillingar (2,6 årsverk) som har som oppgåve å forvalte, utvikle og utnytte skogressursane i Sogn, som omfattar 841 000 daa produktivt skogareal. Du vil gjennom dette arbeidet samarbeide med AT-skog, Skogselskapet og fleire andre skogaktørar i regionen. Sogn har lange skogtradisjonar og er kjent for god furukvalitet. No er grana på full fart inn, og mange «nye» skogeigarar treng råd, rettleiing og hjelp til  planlegging m.m. Difor treng me deg som har ein tydeleg visjon og sterkt engasjement for skogbruket.

Sogndal kommune er vertskap for eininga. For denne stillinga er hovudarbeidsområda kommunane Vik og Høyanger.

 

Arbeidsoppgåver:

 • Fylgje opp vegprosjekt i hovudplan for skogsvegar, skogsdrift og skogkultur.
 • Tilrettelegging for kompetanseheving innan skogbruk og bruk av tre.
 • Bidra til fellesprosjekt i verdikjeda for skogbruket.
 • Sakshandsaming etter skoglova med forskrifter, tilskotsordningar og kontroll av desse.
 • Vere ein tydleg fagperson med fokus på kvalitet og effektiv teneste.
 • Det må påreknast ein del reiseverksemd i regionen.

 

Kvalifikasjonar:

 • Vi ønskjer at du har ei høgare skogbruksfagleg utdanning. Relevant praksis og erfaring er positivt.
 • God kjennskap til skogbruk, landbruk, utmarksforvaltning  og relevant regelverk er ønskjeleg.
 • Erfaring frå offentleg forvaltning vil vere ein fordel.
 • Vi oppmodar nyutdanna til å søkje.
 • Førarkort klasse B.

 

Personlege eigenskapar:                                                                                                                                    

 • Strukturert og sjølvstendig.
 • Dyktig relasjonsbygger og kommuniserer godt både skriftleg og munnleg.
 • God evne til å sette seg inn i oppgåvene og vilje til gjennomføring.
 • Stort engasjement, open og samarbeidsretta.
 • God rolle og oppgåveforståing.

 

Me tilbyr:

 • 100 % fast stilling som rådgjevar skogbruk.
 • Varierte og interessante oppgåver med stor kontaktflate.
 • Ei sentral rolle i skogbruket i regionen.
 • Gode mogelegheiter for fagleg utvikling.
 • Ein spanande jobb i eit godt arbeidsmiljø.
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar.
 • Gode velferdsordningar.
 • Løn og vilkår etter avtale.

 

Me ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal spegla folkesetnaden elles. Me oppfordrar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn. Me legg vekt på å leggje til rette arbeidsforholda dersom du har behov for det. 

 
Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader. Me gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort, sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort. 

 

Søknadar må leverast innan fristen og må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt  EasyCruit. 

 

 • Bedrift
  Sogndal kommune
 • Søknadsfrist
  24.07.2022
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  6856, SOGNDAL
  SOGNDAL
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4613648
 • Se her for andre jobber fra Sogndal kommune
 • Oppdatert 17.06.2022