Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Skadevareanalytiker

Offentlig forvaltning

Seksjon for Cyberanalyse ved Nasjonalt Cybersikkerhetssenter søker en engasjert og motivert ansatt til en nyopprettet enhet - Enhet for Teknisk innhenting og analyse. Seksjonen er plassert i avdelingen Nasjonalt Cybersikkerhetssenter (NCSC) i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM).

Nasjonalt cybersikkerhetssenter bidrar til å beskytte grunnleggende nasjonale funksjoner, offentlig forvaltning og næringsliv mot cyberangrep. Senterets leveranser er blant annet nasjonal deteksjon, analyse og koordinering av cyberhendelser, nasjonale tekniske sikkerhetstjenester, samt å vedlikeholde og formidle et cyberrisikobilde og en felles situasjonsforståelse.

Seksjon for cyberanalyse bidrar med teknisk og analytisk kompetanse i senterets portefølje. Dette innebærer blant annet å hente inn, analysere og vurdere data knyttet til hendelser, infrastruktur, og operasjonssett for å vurdere risikobilde innen cyberdomenet. Seksjon for cyberanalyse har nylig gjennomgått en omstrukturering for å kunne absorbere vekst i ansvarsområder, leveranser og personell. I den forbindelse er seksjonen nå strukturert i to enheter; Enhet for teknisk innhenting og analyse og Enhet for flerkildeanalyse.  Vi søker nå en engasjert analytiker som skadevareanalytiker som ønsker å være med på å oppdage og analysere dataangrep mot Norge.

Som skadevareanalytiker er det din jobb å avdekke ondsinnede programmer og filers hensikt og virkemåte. Dine analyser og bidrag vil være avgjørende for å kunne analysere en hendelse og kan bidra til å avdekke nye kompromitteringer.

Nyutdannede som har opparbeidet seg relevant erfaring gjennom studietiden ved selvstudie, deltidsjobb o.l. oppfordres til å søke.

Arbeidsoppgaver

 • Analyse av programmer og sårbarheter knyttet til alvorlige nasjonale hendelser
 • Produksjon av tekniske analyserapporter
 • Bidra til videreutvikling av analysekapasiteten til seksjonen
 • Utarbeidelse av deteksjonsstrategier på endepunkter og i nettverk
 • Samarbeide med relevante nasjonale og internasjonale aktører og samarbeidspartnere
 • Bidra til seksjonens øvrige oppgaver ved behov

Kvalifikasjoner for senioringeniør

 • Relevant høyere utdannelse innen relevant fagkrets på masternivå innen ingeniørfag eller informatikk. Særlig relevant dokumentert arbeidserfaring på minimum fem år innen tekniske analyser kan oppveie for krav om mastergrad
 • Lang erfaring fra teknisk analyse med hovedfokus på reverse engineering
 • Øvrige kvalifikasjoner som gjelder for overingeniør

Kvalifikasjoner for overingeniør

 • Høyere relevant utdannelse på masternivå innen ingeniørfag eller informatikk. Særlig relevant dokumentert arbeidserfaring innen tekniske analyser kan oppveie for krav om mastergrad
 • Erfaring fra minst ett av enhetens fagområder; skadevareanalyse, forensicsanalyse, nettverksanalyse eller mobilanalyse.
 • Erfaring med dynamisk og statisk analyse av skadevare
 • Erfaring med reverse-engineering
 • God kunnskap om operativsystemer som Windows, iOS, MacOS, Android og Linux
 • God kunnskap om datamaskiners virkemåte

Kvalifikasjoner for avdelingsingeniør

 • Relevant høyere utdannelse innen relevant fagkrets på bachelornivå innen ingeniørfag eller informatikk
 • God kunnskap om operativsystemer som Windows, iOS, MacOS, Android og Linux
 • God kunnskap om datamaskiners virkemåte
 • Kjennskap til analyse av skadevare

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med hendelseshåndtering og deltagelse i respons-miljø (IRT)
 • Kjennskap til statisk og dynamisk analyse av skadevare
 • Kunnskap om trusselbildet og utnyttelse av sårbarheter
 • Erfaring med verktøy som IDA Pro, WinDBG eller Ghidra
 • Erfaring med effektive YARA signaturer for hunting og i offline bruk
 • Erfaring med kryptografi
 • Erfaring med penetrasjonstesting
 • Erfaring med programmering og scripting
 • Relevante sertifiseringer fra for eksempel SANS eller tilsvarende. Eventuelle relevante kurs kan oppveie for sertifisering.

Personlige egenskaper

Vi søker en medarbeider som er strukturert, engasjert og analytisk. Videre er det viktig at den som ansettes i stillingen har meget god evne til å samarbeide og kommunisere, samt har fokus på leveringstid, kvalitet og godt medarbeiderskap.

Vi kan tilby

 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
 • Kontorlokaler i trivelige omgivelser

NSM vil frem mot 2024 samlokalisere den største delen av virksomheten i attraktive og moderne lokaler på Fornebu.

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju. Testing av personlig egnethet og fagkunnskaper må påregnes.

Stilling som senioringeniør (SKO 1181), lønnes i lønnsspennet 689 100 - 839 900 (lønnstrinn 72-80) avhengig av kvalifikasjoner. Stilling som overingeniør (SKO 1087), lønnes i lønnsspennet 604 400 – 677 000 (lønnstrinn 65-71) avhengig av kvalifikasjoner. Stilling som avdelingsingeniør (SKO1085), lønnes i lønnsspennet 553 500 – 593 500 (lønnstrinn 60-64) avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres til Hemmelig/NATO Secret.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.