Detaljer

 • Bedrift
  Sunnfjord kommune
 • Søknadsfrist
  23.01.2021
 • Sted:
  FØRDE
 • Stillingsfunksjon:
  Sjukepleiar
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  FØRDE
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3356585
 • Se her for andre jobber fra Sunnfjord kommune

Sjukepleiararar

Heimetenesta har base ved Vassenden omsorgssenter. Vi yt tenester innan heimesjukepleie, heimehjelp, velferdsteknologi, matombringing og dagtilbod. Eininga har ansvar for bebuarar i 39 omsorgsbustadar, i tillegg til brukarar ute i bygdene. 

Vi har ledig følgande stillingar:

100 % fast stilling som sjukepleiar ledig frå snarast.

100 % stilling vikariat som sjukepleiar frå snarast til 31.12.2021.

Stillingane er i 3-delt turnus med arbeid kvar 3. helg.

Heimetenesta er ein del av ressurssjukepleiarnettverket for kreftomsorg og lindrande behandling, og har fleire tiltak innan demensomsorg og kvardagsrehabilitering. Vi ønsker å vere ei levande teneste med eit framtidsretta fokus, der fagutvikling står sentralt.

Krav til søkar:
 • norsk autorisasjon som sjukepleiar
 • gyldig politiattest.
 • gode norskkunnskapar, skriftleg og muntleg
 • god IT-kunnskap
 • førarkort klasse B
Vi søker etter deg som:
 • er fleksibel og likar utfordringar, og taklar å jobbe på ulike avdelngar
 • er ein engasjert person som kan jobbe sjølvstendig ute på oppdrag og er trygg på eigne avgjerder
 • fungerer godt i team i bustad og har evne til å delegere oppgåver
 • er strukturert, ansvarsbevisst og løysingsfokusert
 • viser tålmodigheit når det er behov for det
 • har motivasjon og evne til å tileigne deg ny kunnskap og bidra til tenesteutvikling
 • bidreg til eit positivt og godt arbeidsmiljø
 • er nytenkjande og kreativ
 • sjukepleiarar som vert ferdig utdanna i desember er særskilt velkomne til å søke på stillingane.

Personleg eignaheit vil bli vektlagt

Kva tilbyr vi:
 • engasjerte kollegaer og leiarar
 • inkluderande miljø
 • pasientnært og fagleg fokus
 • faglege utfordringar
 • drivande godt arbeidsmiljø
 • god og tilstadeverande leiing
 • ein arbeidsplass du kan vere stolt av
 • gode pensjon- og forsikringsordningar
 • tilsetting etter dei vilkår som til ei kvar tid går fram av gjeldande lover, reglar og tariffavtalar

 

Du må søke elektronisk.

Velkommen som søkar!