• Bedrift
  Sunnfjord kommune
 • Søknadsfrist
  08.10.2022
 • Ansettelsesform
  workTime.Skift/turnus
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6800, FØRDE
  SUNNFJORD
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4780519
 • Se her for andre jobber fra Sunnfjord kommune
 • Oppdatert 23.09.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sunnfjord kommune

Sjukepleiarar og miljøterapeut

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Skei omsorgssenter er rehabiliteringseining for Sunnfjord Kommune med 8 plasser. Rehabiliteringseininga er tverrfaglig samansett av sjukepleierar, fysioterapeuter, ergoterapeuter, helse/fagarbeidarar og lege. Eininga satser på tverrfaglig spesialisert rehabilitering og er i ein stadig utviklingsprosess, der du vil være ei viktig brikke i teamet som jobber for å gi innbyggarar i Sunnfjord Kommune ei samla teneste. Som sjukepleiar vil du delta aktivt i brukaren sin rehabiliteringsprosess, gjennom brukarorientert tilnærming og målsettingsarbeid. Teamet er proaktivt innanfor rehabliteringsfaget og søker beste praksis for brukaren.

Omsorgssenteret har og ei skjerma eining med 7 plassar for personar med demens samt ei langtidsavdeling med 17 plassar. Vi har høgt fokus på miljøarbeid og jobbar personsentrert med individuelle aktiviteter tilpassa den enkelte. Fagutvikling står sentralt og vi har fokus på fleire tiltak innan demensomsorg og velferdsteknologi. Vi er opptekne av fagleg kvalitet i tenestene våre, og har difor støtteordningar for vidareutdanning. Skjerma eining er for deg som har interesse for aldersdemens  og eldreomsorg.

Saman blir vi drivande gode, og yter ei teneste der ansatte er faglig sterke og menneskelig nær.

Vi har ledig:
 • 2 x 100 % faste stillingar som sjukepleiar ved rehabiliteringseininga
 • 100 % fast stilling som miljøterapeut ved skjerma eining
 • fleire faste helgestillingar

Stillingane er i 3-delt turnus med arbeid kvar 3. helg. 

Krav til søkar:
 • norsk autorisasjon som sjukepleiar, og gjerne med relevant vidareutdanning
 • beherske godt norsk både munnleg og skriftleg

Helsefagarbeider eller annen relevant helsefagleg bakgrunn kan bli vurdert. Erfaring frå rebabilitering, demens og miljøarbeid vert vektlag. Vi oppmodar andre med erfaring og interesse for denne typen arbeid om å søke. Dei som ikkje har relevant utdanning blir tilsette i mellombelse stillingar. 

Vi søker deg som:
 • er fleksibel og likar utfordringar
 • er strukturert, ansvarsbevisst og løysingsorientert
 • bidreg til eit positivt og godt arbeidsmiljø
 • er ny-tenkjande og kreativ

Personlege eigenskapar vert vektlagd.

Vi kan tilby:
 • engasjerte kollegaer og leiarar i eit inkluderande miljø
 • faglege utfordringar
 • mulighet for fag- og kompetanseutvikling
 • ein trivelig arbeidsplass du kan vere stolt av
 • gode pensjons- og forsikringsordninga
 • ekstra godtgjering for sjukepleiarstilling i institusjon

Politiattest av nyare dato må leverast før start i stilling. 

Du søker elektronisk.

Velkommen som søkar, vi ser fram til å høyre frå deg. 

 

 • Bedrift
  Sunnfjord kommune
 • Søknadsfrist
  08.10.2022
 • Ansettelsesform
  workTime.Skift/turnus
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6800, FØRDE
  SUNNFJORD
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4780519
 • Se her for andre jobber fra Sunnfjord kommune
 • Oppdatert 23.09.2022