• Bedrift
  Sogndal kommune
 • Søknadsfrist
  11.04.2021
 • Sted:
  Balestrand
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestland
 • Arbeidssted:
  Balestrand
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3650107
 • Se her for andre jobber fra Sogndal kommune

Sjukepleiarar

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om stillinga

Balestrand helsetun og heimeteneste har ledig følgjande stillingar

· 100% vikariat sjukepleiar på helsetunet frå 1.mai 2021 til 31.april 2022, med moglegheit for fast stilling i turnus med arbeid kvar 3.helg.

· 80% vikariat sjukepleiar helsetun/heimetenesta, turnus natt med arbeid kvar 3.helg

· 80 % fast sjukepleiar helsetun/heimetenesta, turnus natt med arbeid kvar 3.helg

 

Arbeidsoppgåver:

· Ivareta sjukepleiefaglege oppgåver til bebuare på sjukeheim og heimebuande.

· Oppgåver i tilknyting legevaktspiloten

· Heilskapleg pleie og omsorg

· Rettleiar for studentar/lærlingar og andre

· Delta i tverrfagleg samarbeid

· Oppfølging av dokumentasjon i journalsystemet,

· Medansvarleg for eit godt læringsmiljø

· Bidra til aktivitet og omsorg som fremjar livskvalitet

 

Sentrale ansvarsområde:

· Pasientflyt

· Pasientjournalsystem

· Samarbeid med spesialist og primærhelsetenesta

· Medikamenthandtering

· Legevisittar

· Tverrfagleg samarbeid

 

Kvalifikasjonar:

· Bachelor i sjukepleie med norsk autorisasjon

· Beherske norsk, skriftleg og munnleg

· Førarkort

 

Personlege eigenskapar:

· Løysingsfokusert

· Fagleg engasjert og trygg på eigen kompetanse

· Gode samarbeids- og kommunikasjonsevne

· Fleksibel, ansvarsfull og serviceinnstilt

· Ha evne og interesse for eldreomsorg

· Personlege eigenskaper vil verte vektlagde

 

Me tilbyr:

· Ein spanande jobb i eit godt arbeidsmiljø.

· Gode pensjons- og forsikringsordningar

· Gode velferdsordningar

· Godt fagleg miljø

· Lønn etter avtale

 

Me ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal spegla folkesetnaden elles. Me oppfordrar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hos oss

uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn. Me legg vekt på å leggje til rette arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader. Me gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort, sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort.

 

Søknadar må leverast innan fristen og må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt EasyCruit.

 
 • Bedrift
  Sogndal kommune
 • Søknadsfrist
  11.04.2021
 • Sted:
  Balestrand
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestland
 • Arbeidssted:
  Balestrand
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3650107
 • Se her for andre jobber fra Sogndal kommune