• Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  12.12.2021
 • Sted:
  STRAUME
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  STRAUME
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4235627
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune

Sjukepleiarar, 2*100% fast, Heimetenesta sone Straume

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidsoppgåver:

 • Samhandling med pårørande
 • Ivareta brukars individuelle behov
 • Dokumentering i fagjournal
 • Sjukepleie i henhald til vedtak

Kvalifikasjonar:

 • Autorisert sjukepleiar
 • Gode norsk kunnskapar munnleg og skriftleg
 • Førarkort kl B

Ønskjeleg med:

 • Erfaring frå arbeid med eldre
 • Erfaring frå heimetenesta

Personlege egenskaper:

 • Du må trivast saman med menneskjer og ønskje å yte ditt beste for å ivareta våre brukarar. Dei vi skal hjelpa har ulike medisinske behov og krev til tider høg sjukepleiekompetanse.
 • Du er engasjert og positiv
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Er ein god teamarbeider
 • Kan jobba sjølvstendig og er løysningsorientert
 • Du er open for nye utfordringar
 • Evner å takle stress og hektiske situasjonar når det er naudsynt
 • Bidrar til eit godt arbeidsmiljø ved å framme det positive

Anna:

Sjukepleiarar og spesialsjukepleiarar i turnus er løna kr 35000,- per år over tariff i Øygarden kommune.

Ein av stillingane er tilknytta 20% timebank

 

Vi tilbyr:

 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Kollegaer som trivast på jobb
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA verksemd

 

 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.

 
 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  12.12.2021
 • Sted:
  STRAUME
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  STRAUME
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4235627
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune