Detaljer

 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  04.12.2020
 • Sted:
  STRAUME
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  STRAUME
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3281846
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune

Sjukepleiar vikariat 90% - Heimetenesta

Arbeidsoppgåver:

 • Rettleiing, undervisning og tverrfagleg samarbeid
 • Samhandling med pårørande
 • Ivareta brukars individuelle behov
 • Dokumentering i fagjournal
 • Sjukepleie i henhald til vedtak

Kvalifikasjonar:

 • Du må trivast saman med menneske og ynskje å yte ditt beste for å ivareta våre brukarar
 • Autorisert sjukepleiar
 • Gode norskkunnskaper munnleg og skriftleg
 • Førerkort

Ønskjeleg med:

 • Erfaring frå arbeid med eldre

Personlege eigenskapar:

 • Du er engasjert og positiv
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Er en god teamarbeider
 • Kan jobbe sjølvstendig og er løysningsorientert
 • Du er open for nye utfordringar
 • Evner å takle stress og hektiske situasjonar når det er naudsynt
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø ved å framme det positive

Anna:

 • Årsturnus med 16 arbeidshelger 
 • Sjukepleiarar og spesialsjukepleiarar i turnus er for tida løna kr 25 000 per år over gjeldande tariff i Øygarden kommune
 • Sjukepleiarar og spesialsjukepleiarar på natt er for tida løna kr 65 000 per år over gjeldande tariff i Øygarden kommune

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA verksemd
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling

 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.