Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sunnfjord kommune

Sjukepleiar/vernepleiar

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Førde bu- og miljøteneste, eining 1 yt døgnkontinuerlige tenester til personar med psykisk utviklingshemming, og som elles treng langvarige og koordinerte tenester. Personalbasane er tett knytt opp til omsorgsbustader, men over halvparten av dei som tek i mot tenester frå oss bur andre stader i Førde. Vi yt tverrfaglege tenester som inneber støtte og opplæring knytt til dagleglivet sine funksjonar som hygiene, ernæring, fysisk aktivitet og sosiale ferdigheiter. Støtta inneber også hjelp til å handtere og meistre somatiske og psykiske vanskar.

Vi har ledig:
 • 2 x 100% fast stilling som sjukepleiar/vernepleiar eller andre med relevant høgskuleutdanning (det kan bli aktuelt å tilsetje i fleire stillingar). Stillingane er ledig frå snarast.
Vi søker etter deg som:
 • har ønske og glede av å arbeide med menneske med ulike hjelpebehov
 • har eit fagleg engasjement og er pådrivar til å utvikle gode tenester med brukarmedverknad i fokus
 • har gode kommunkasjons- og samarbeidsevner
 • har evne til å jobbe i team like godt som sjølvstendig
 • er fleksibel, løysingsorientert og påliteleg
 • har gode norskkunnskapar, både munnleg og skriftleg
 • har evne til å reflektere og stimulere til god etisk praksis
 • har førarkort kl. B
Vi tilbyr:
 • engasjerte kollegaer og leiarar
 • eit godt og inkluderande arbeidsmiljø
 • fagleg fokus og varierte arbeidsoppgåver
 • god opplæring
 • gode turnusar
 • langvakter (dersom ynskjeleg)
 • god pensjons- og forsikringsordning

Politiattest må leverast inn før start i stilling. Du søker elektronisk.

Velkomen som søkar. Vi ser fram til å høyre frå deg!