• Bedrift
  Sunnfjord kommune
 • Søknadsfrist
  25.09.2021
 • Sted:
  FØRDE
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  FØRDE
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4090897
 • Se her for andre jobber fra Sunnfjord kommune

Sjukepleiar/vernepleiar

Sunnfjord kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Skjerma eining ved Førde Omsorgssenter er ei eininga med 28 plassar fordelt på 2 avdelingar. 
Avdeling 1 har 16 plassar til personar med demenssjukdom. Kognitiv svikt er bebuaren si største utfordring. 
Avdeling 2 har ei open avdeling der det bur 12 bebuarar. Denne avdelinga har større pleietyngd.
Begge avdelingane har fokus på miljøarbeid, personsentrert omsorg og at bebuar skal oppleve livskvalitet i trygge rammer.  

Skjerma eining er for deg som har interesse for aldersdemens  og eldreomsorg. Vi ønskjer å vere ei teneste med eit framtidsretta fokus, der fagutvikling står sentralt. Vårt fokus er at bebuaren skal få god oppfølging og kjenne seg trygg.

Vi har følgande stilling ledig:
 • 3 x 100 % fast stilling som sjukepleiar/vernepleiar ledig frå snarast.

Stillinga er organisert i turnus med arbeid dag/kveld/natt/helg.

Eininga har mange faglege utfordringar å engasjere seg i. Vi er ein del av ressurssjukepleiarnettverket for kreftomsorg og lindrande behandling i kommunane. I tillegg har vi fokus på fleire tiltak innan demensomsorg og velferdsteknologi. Vi er opptekne av fagleg kvalitet i tenestene våre og har derfor støtteordningar for relevant vidareutdanning. 

Vi oppmodar sjukepleiarstudentar og vernepleiarstudentar om å søke. Andre helsefagelege faggrupper kan og søke, men vil då bli tilsett i mellombels stilling dersom vi ikkje får kvalifiserte søkarar. 

Vi søker deg som:
 • har motivasjon for å jobbe innan eldreomsorga og evne til å tileigne deg ny kunnskap
 • er engasjert, jobbar sjølvstendig og er trygg på eigne avgjerder
 • fungerar godt i team og har evne til å delegere oppgåver
 • likar å jobbe i relasjon med menneske og er oppteken av aktiv omsorg
 • er ansvarsbevisst og løysingsorientert
 • er fleksibel og likar utfordringar
 • bidrar til eit positivt og godt arbeidsmiljø                  
 • er nytenkjande og kreativ og bidra til tenesteutvikling

Vi er ein arbeidsplass der vi ser og oppmuntrar kvarandre. Vi jobbar saman i eit tverrfagleg miljø, med høg effektivitet og kvalitet. Hos oss får du kollegaer som vil du skal trivast, og ein jobb du kan føle deg trygg i.

Arbeidsoppgåver:
 • utføre praktiske oppgåver, observere tilstand og behov hos brukar
 • veileder og undervisningsansvar
 • samarbeide med brukarar, pårørande, fastlege og spesialisthelsetenesta
 • bidra aktivt til eit helsefremjande miljø
 • samarbeid med både kommunale og eksterne aktørar innan helse og omsorgsektor
 • ansvar for dokumentasjon i fagprogrammet cosdoc
 • samarbeid med både kommunale og eksterne aktørar innan helse, pleie og omsorg
 • ansvar for dokumentasjon i fagprogrammet cosdoc
 krav til søkar:
 • norsk autorisasjon som sjukepleiar eller vernepleiar
 • det må leverast politiattest før tiltreding.
 • må beherske godt norsk, skriftleg og munnleg
 • IKT-kunnskap

 Du må søke elektronisk.

 

Velkommen som søkar!

 

 
 • Bedrift
  Sunnfjord kommune
 • Søknadsfrist
  25.09.2021
 • Sted:
  FØRDE
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  FØRDE
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4090897
 • Se her for andre jobber fra Sunnfjord kommune
Effektiv rekruttering på 1-2-3
 • Attraktiv bedriftsprofilering
 • Målrettet jobbannonse
 • Ta godt imot kandidaten
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse