Detaljer

 • Bedrift
  Sula kommune
 • Søknadsfrist
  06.12.2020
 • Sted:
  LANGEVÅG
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  LANGEVÅG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3177923
 • Se her for andre jobber fra Sula kommune

Sjukepleiar v/ Molværsvegen 15

Vi har tilsaman 3 avdelingar for personar med sjukdomen Demens i Bukollektiva i Langevåg, Molværsvegen 15, 17 og 19. Det bur 8 eldre ved kvar avdeling. Det er eit nært samarbeid mellom dei 3 avdelingane. Vi har to-delt turnus med arbeid kvar 3. helg. Dei som bur her har behov for døgnkontinuerleg omsorg. Vi nyttar velferdsteknologi i Bukollektiva.  Likar du å arbeide med denne bebuargruppa er du den rette søkaren for oss. 

Arbeidsoppgåver
Vi arbeidar målretta og vil gje bebuarane eit tilpassa tilbod i trygge og rolege omgjevnadar og hjelp til å nytte eigne ressursar lengst mogleg.
Arbeidet består i vanlege sjukepleiaroppgåver som praktisk hjelp, primærsjukepleie, palliasjon, multidose og nært samarbeid med pårørande. Vi utfører også terapi gjennom trim, tur, sang og musikk. Det er to-delt turnus med arbeid kvar 3. helg.
Kvalifikasjonar
Autorisert Sjukepleiar
Vidareutdanning eller erfaring innan sjukdomen Demens er ein fordel.
Gode norsk kunnskapar er ein føresetnad.
Datakunnskapar er ein føresetnad.
Personlege eigenskapar
Forutan faglege kvalifikasjonar vert personlege eigenskapar vektlagt.
Vi søkjer ein kollega som kan samarbeide godt og har evne til å arbeide sjølvstendig.
Vi tilbyr

Inkludering i eit godt arbeidsmiljø og gode kollegaer. 
Du får delta med å påvirke eigen arbeidsdag. 
Tilsetting på vanlege kommunale vilkår 
Politiattest må leggjast fram før tilsetting.
Oppgi referansar.