• Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  24.05.2022
 • Sted:
  Skogsvåg
 • Stillingstype:
  Natt
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestland
 • Arbeidssted:
  Skogsvåg
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4560304
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune
 • Oppdatert 05.05.2022
Ledig stilling

Øygarden kommune

Sjukepleiar natt 75% Fast - Sundheimen

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sundheimen, lokalisert i Skogsskiftet er ein kommunal sjukeheim med 44 senger. Det er to avdelingar, somatisk og demens. Vi har fokus på omsorg og tryggleik både i ei aktiv behandlande fase og i ei palliativ fase. Vi arbeidar  tverrfagleg for å møte pasientane sine behov. Kvar avdeling er delt inn i grupper på 8 – 10 pasientar. Sundheimen har både korttids og langtidspasientar.

Vi søkjer sykepleiar i 75% fast stilling på natt

Arbeidsoppgåver:

 • Heilskapleg omsorg for eldre mennesker
 • Sjukepleiarfaglege oppgåver
 • Ivareta pasientane sine individuelle behov
 • Dokumentasjon
 • Rettleiing, undervisning og tverrfagleg samarbeid

Kvalifikasjonar: 

 • Autorisasjon som sjukepleiar
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg

Ønskjeleg med:

 • Erfaring frå sjukeheim og gjerne med erfaring med eldre

Eigenskapar:

 • Ønskjer å jobba med eldre sjuke mennesker
 • Evne til å arbeida sjølvstendig og strukturert
 • Du er engasjert og ansvarsbevisst
 • Gode kommunikasjons- og samhandlingsferdigheiter
 • Du er open for nye utfordringar
 • Evne til å takla stress og hektiske situasjonar når det er naudsynt
 • Fleksibel
 • Målbevisst og resultatorientert
 • Bidreg til godt arbeidsmiljø ved å fremma det positiv

 Anna:

 • Stillinga inngår som del av årsplan 
 • Sjukepleiarar og spesialsjukepleiarar i fast turnus er for tida løna kr. 35 000 over sentral garantiløn 
 • Sjukepleiarar i fast turnus på natt får eit ubekvemstillegg på kr. 40 000 berekna forholdsmessig etter stillingsstorleik 
 • Stillinga kan eventuelt aukast med timebank

 Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA bedrift
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling

 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.

 

 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  24.05.2022
 • Sted:
  Skogsvåg
 • Stillingstype:
  Natt
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestland
 • Arbeidssted:
  Skogsvåg
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4560304
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune
 • Oppdatert 05.05.2022